Detail předmětu

Technika prostředí

FAST-NTB033Ak. rok: 2023/2024

Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostoru. Působení Slunce na budovy. Tepelná pohoda a rovnováha člověka.
Tepelně vlhkostní mikroklima budov. Kvalita vzduchu. Hygienické požadavky na pracovní prostředí. Energetická náročnost budov. Nízkoenergetické, pasivní a nulové domy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Vstupní znalosti

Základní znalosti o systémech vytápění, chlazení, větrání.
Středoškolské znalosti fyziky, zejména termomechaniky.
Znalosti z tepelné techniky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Prohloubení poznatků tvorby interního mikroklimatu systémy techniky prostředí.
Student rozšíří své poznatky o vnitřním prostředí budov, kvalitě vzduchu. Student bude schopen aplikovat metody k optimalizaci interního mikroklimatu systémy techniky prostředí.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostoru. 2. Tepelná pohoda a rovnováha člověka. 3. Vlhkost v budovách. Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov. 4. Vzduch, který dýcháme. Hodnocení a zvyšování kvality vzduchu. 5. Hygienické požadavky na pracovní prostředí. 6. Energetická náročnost budov a legislativa ČR. 7. Energetická náročnost budov – vytápění, chlazení, větrání. 8. Energetická náročnost budov – osvětlení a teplá voda. 9. Problematika nízkoenergetických budov. 10. Další složky mikroklimatu budov.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Oslunění staveb a vnitřního prostoru. 2. Orientace budovy a její tepelná bilance. 3. Produkce tepla člověkem. 4. Vlhkost vzduchu a mikroklima budov. Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu. 5. Kvalita vzduchu a větrání. 6. Pracovní prostředí. 7. Spotřeba energie pro přípravu teplé vody. 8. Spotřeba energie na vytápění. 9. Spotřeba energie na osvětlení. 10. Spotřeba energie na větrání.