Detail předmětu

Academic Skills

FAST-VYA003Ak. rok: 2023/2024

V tomto kurzu, který je zaměřen hlavně na konverzaci, pokryjeme různorodá témata, která jsou užitečná pro studenty a akademické pracovníky, kteří potřebují používat angličtinu během svého studia a v práci. Tato témata jsou obsažena v níže uvedeném harmonogramu. Základní myšlenkou je začít s popisem studijní/akademické kariéry účastníků, ústavu a výzkumu na obecné rovině, následovat bude diskuse o výzkumném projektu od začátku do konce, včetně popisu a interpretace výsledků, diagramů a grafů. Dále bude kurz zaměřen na vyjádření názorů a jejich podporu při diskusi s ostatními a na argumentaci. Na závěr je zařazen brainstorming a kritika názorů, včetně spolupráce s ostatními při řešení problémů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

Celý kurz je zaměřen na konverzaci – naučená slovní zásoba a fráze budou prezentovány a okamžitě procvičovány bez jakýchkoliv písemných cvičení (ty je možné dělat v rámci domácí přípravy online v Moodle). Proto se očekává, že budou studenti schopni mluvit relativně plynně a přesně; bude požadována zkouška BY51 (B1/ Intermediate level), kterou nabízí náš ústav. Pro upřesnění by studenti měli být schopni:

- plynule a spontánně komunikovat s rodilými mluvčími, a pokud je to nutné, tak i pravidelně, takovým způsobem, že ani jedna strana nebude mít problémy s vyjadřováním a porozuměním straně druhé,
- používat angličtinu s velkou mírou přesnosti, pokud jde o známá témata, a používat běžné gramatické tvary.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Tento kurz je určen pro studenty a akademické pracovníky, kteří mají zájem zdokonalit své komunikační schopnosti v akademickém kontextu – pomocí opakování, osvojování a procvičování frází, které jsou potřeba pro komunikaci s jinými účastníky na konferencích, návštěvách, při diskusích nad diagramy, výzkumem a jeho výsledcích, na schůzích a při řešení problémů. Nebude se však vyučovat gramatika a specifická slovní zásoba. Kurz je koncipován jako doplněk různých kurzů BYA9 „Odborná angličtina I“ a BYA11 „Jak psát vědecké články a příspěvky“.
Student, který absolvuje kurz BYA12, si vylepší své komunikační schopnosti v oblastech, které jsou důležité v akademickém prostředí, například při diskusích o diagramech, datech a různých otázkách, argumentacích, prezentacích názorů a při řešení problémů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-VP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Váš akademický život 2. Vaše akademické prostředí 3. Prezentace čísel a dat 4. Grafická data: popis a interpretace I 5. Grafická data: popis a interpretace I 6. Výzkumné projekty 7. Názory k tématům a situacím 8. Stavba argumentace 9. Diskuse 10. Řešení problémů 11. Schůze 12. Opakování 13. Test