Detail předmětu

Angličtina pro pokročilé 3

FAST-VYA004Ak. rok: 2023/2024

Mluvnice: Opakování časů používaných při vyprávění + used to a would, spojovací výrazy, příslovce a příslovečné výrazy, inverze, vyjádření odstupu, použití minulých časů pro nereálné situace, podmínkové věty (včetně smíšených podmínkových vět), přídavná jména a předložky. Slovní zásoba: vzpomínky a brigáda v ateliéru/v cizině, práce, historie, recenze (filmy/knihy), výrazy s podstatným jménem „čas“, IT/software, peníze, závislosti a obsese, zvuky a lidský hlas. Čtení: inzeráty zaměstnání – práce, kterou bych mohl vykonávat nyní/po ukončení studia – nebo moje 'ideální práce'. Psaní: žádost o zaměstnání, CV a průvodní dopis.
Obsah kurzu je zaměřen na studenty, pro které bude přínosem studovat a procvičovat angličtinu na úrovni B2 (pokročilost vyšší Upper-Intermediate) s rodilým mluvčím, tj. pro studenty, kteří: chtějí studovat v cizině (např. v programu Erasmus+) nebo pracovat v cizině; se chtějí připravovat na jazykovou zkoušku BY003 na úrovni B2 (užitečné pro Erasmus+); již mluví dobře anglicky na pokročilosti Intermediate a chtěli by se zlepšit; již mluví anglicky na pokročilosti Upper Intermediate nebo Advanced a chtěli by si procvičovat angličtinu, aby nezapomněli, co se naučili v předchozích letech.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Znalosti na úrovni higher intermediate (B1+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem kurzu BYA20 je zlepšit schopnost studentů na vyšší pokročilosti ve všech oblastech: v gramatice, slovní zásobě, konverzaci, poslechu, čtení a psaní, až k pokročilosti B2 podle CEF (Common European Framework), která je stanovena institucí Council of Europe. Kurz navazuje na kurz BYA8. Stručný přehled požadavků pro úroveň angličtiny B2 je uveden v anotaci.
Studenti si rozšíří jazykové dovednosti ve všech oblastech - gramatice i slovní zásobě. Cílová úroveň je B1++ podle CEFR.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-VP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Týden 1: Vzpomínky; opakování časů používaných při vyprávění + used to a would Týden 2: Práce a motivace; moje ideální práce, pracovní zkušenost, první den v práci / na stáži Týden 3: CV a průvodní dopis; discourse markers 1 – spojovací výrazy Týden 4: Historie; discourse markers 2 – příslovce a příslovečné výrazy Týden 5: Knihy, hry a filmy; recenze; přidání důrazu pomocí inverze Týden 6: Multitasking a time management; vyjádření odstupu Týden 7: Výrazy s podstatným jménem „čas“; IT/software Týden 8: Reklamy na stáž, přihlášky na Erasmus+, traineeship agreement; osobní komunikace s profesory a vedoucími práce Týden 9: Peníze a štěstí; použití minulých časů pro nereálné situace Týden 10: Podmínkové věty – komplexní přehled, včetně smíšených podmínkových vět Týden 11: Závislosti a obsese; přídavná jména a předložky Týden 12: Zvuky a lidský hlas; spekulace a dedukce Týden 13: Opakování