Detail předmětu

Angličtina pro mírně pokročilé 2

FAST-VYA007Ak. rok: 2023/2024

Gramatika: slovesa s "to" a "ing", první a druhý kondicionál pro možné/teoretické situace, modální slovesa pro povinnost a dovolení, pasivní formy přítomného, minulého a předpřítomného času
Konverzační témata a slovní zásoba: lékárna, domlouvání schůzek, zvířata, vzdělávání, kinematografie, volný čas, řešení problémů, zdraví a životní styl.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

Studenti by měli být mírně pokročilí. Měli by umět používat minulý a přítomný čas (včetně předpřítomného času) v běžné komunikaci, a také budoucí čas pro vyjádření plánů. Měli by umět tvořit otázky, poskytovat osobní informace, rozumět spisovné angličtině týkající se základních témat. Měli by také umět srovnávat věci pomocí přídavných jmen, používat počitatelná/nepočitatelná podstatná jména a některá modální slovesa. Měli by zvládnout jednoduchou komunikaci v obchodech, restauraci nebo při cestování.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Zdokonalit jazykové znalosti na střední pokročilost (A2).Po dokončení kurzu by se studenti měli být schopni lépe vyjadřovat v oblasti práce a jiných zkušeností, popisovat dlouhodobé nebo krátkodobé situace ve svém životě, od minulosti po přítomnost, vyjadřovat svolení a povinnost v situacích na pracovišti a ve společnosti.

Výstupní úroveň znalosti angličtiny podle Evropského referenčního rámce pro jazyky je A2.
Student zdokonalí své jazykové znalosti a dosáhne úrovně A2 (podle Evropského referenčního rámce pro jazyky)

Základní literatura

OXENDEN, Clive a LATHAM-KOENIG, Christina: English File Pre-Intermediate Third Edition. Oxford: Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-459843-9.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-VP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Lekce 6C Opakování časů; přídavná jména 2) Lekce 7A Infinitiv + to; 3) Lekce 7B Gerundia, slovesa + gerundium 4) Lekce 7C Have to, don’t have to, must; modifiers 5) Lekce 8A a 8CSshould; get 6) Lekce 8B First conditional; confusing verbs 7) Lekce 9A Second conditional; zvířata 8) Lekce 9B Present perfect, for/since; strach a fóbie 9) Lekce 9C Present perfect nebo past simple; biografie 10) Lekce 10A Trpný rod; slovesa 11) Lekce 10B Used to + 10C might; předměty ve škole, tvoření podstatných jmen 12) Lekce 11A Pohyb + 11B frázová slovesa, sporty 13) Lekce 12C Otázky bez pomocných sloves; opakování