Detail předmětu

Soudní inženýrství - obecná metodika

FAST-ZQ61Ak. rok: 2023/2024

Znalecká činnost (historie, současné předpisy, subjekty vykonávající znaleckou činnost).
Výkon znalecké činnosti:
-prvotní znalecké úkony, podíl znalce při zajištění důkazu, skladba znaleckého posudku a expertízy,
- systémové komplexní pojetí posudku a expertízy (systémová analýza děje, matice hypotéz, matice stop, matice odrazu, matice korespondence poškození, aplikace zákonů logiky, presumpce neviny v aplikaci do technické analýzy),
- metody soudně znalecké analýzy (metoda zpětného odvíjení děje, metoda zužování mezí, analýza dějů v čase a prostoru, soudně inženýrská komparace, analýza havárií),
- aplikace předpisů ve znaleckém posudku, pravděpodobnost při znaleckém posuzování,
- specifika znalecké činnosti v jednotlivých druzích řízení (trestní, občanskoprávní, správní),
- týmová práce při znalecké analýze,
- praxe znalecké činnosti, vady znaleckých posudků.
Úvod do speciálních metodik soudního inženýrství (stavebnictví, strojírenství, analýza silničních nehod, oceňování majetku, stanovení výše majetkové újmy).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Nejsou specifikovány.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Znalosti a dovednosti získané ve výuce budou ověřeny na teoretických a praktických dovednostech při řešení praktických otázek týkající se posuzování negativních jevů, vypracování vzorového znaleckého posudku zapadajícího do oblasti studia a pod.


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizované požadavky garanta předmětu.

Učební cíle

Právní úprava a způsob výkonu znalecké činnosti po 1.1. 2021,  vztah k Soudnímu inženýrství.


Systematická znalost předmětu Soudní inženýrství a praktická dovednost aplikace řešení negativních jevů v inženýrské praxi. 

Základní literatura

BRADÁČ, A. a kol.: Soudní inženýrství, Akademické nakladatelství CERM, Brno 1999 (CS)
BRADÁČ, A. a kol. (Vémola): Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech po 1. 1. 2021, Akademické nakladatelství CERM, Brno 2021 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-K-E-SI (N) doktorský

    obor MGS , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program D-P-C-SI (N) doktorský

    obor MGS , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program D-K-C-SI (N) doktorský

    obor MGS , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Znalecká činnost (historie, současné předpisy, subjekty vykonávající znaleckou činnost) 2. Prvotní znalecké úkony, podíl znalce při zajištění důkazu, 3. Skladba znaleckého posudku a expertízy, 4. Systémové komplexní pojetí posudku a expertízy (systémová analýza děje, matice hypotéz, matice stop, matice odrazu, matice korespondence poškození, 5. Aplikace zákonů logiky v soudním inženýrství, presumpce neviny v aplikaci do technické analýzy, 6. Metody soudně znalecké analýzy (metoda zpětného odvíjení děje, metoda zužování mezí, analýza dějů v čase a prostoru, soudně inženýrská komparace, analýza havárií), 7. Aplikace předpisů ve znaleckém posudku, pravděpodobnost při znaleckém posuzování, 8. Specifika znalecké činnosti v jednotlivých druzích řízení (trestní, občanskoprávní, správní), 9. Týmová práce při znalecké analýze, 10. praxe znalecké činnosti, vady znaleckých posudků. 11. Úvod do speciálních metodik soudního inženýrství – posuzování příčin vad a poruch, znalecká činnost ve stavebnictví. 12. Znalecká činnost ve strojírenství, analýza silničních nehod. 13. Oceňování majetku, stanovení výše majetkové újmy.