Detail předmětu

Pokročilá organická chemie

FCH-DC_OCHAk. rok: 2023/2024

Předmětem studia jsou nejmodernější trendy v oblastech supramolekulární chemie, organické elektroniky a bio-organické elektroniky. Předmět je zaměřen na aplikaci organické syntézy na konstituci organických molekul s přesně definovanými parametry. Jednou z hlavních priorit je aplikace organických molekul do „zelených technologii“ zaměřených jak na energetiku, tak na bio-inspirované materiály využitelné v živých systémech. Centrum pozornosti se bude soustřeďovat především na organické materiály pro získávání energie, nano- a biomatetrialy, samo-organizující systémy a hybridně-organické materiály využitelné v nano-medicinských aplikacích.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Organická chemie

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Student vypracuje literární rešerši na zadané téma v rozsahu 10 normo stran. Následuje ústní zkouška, při které student prokáže znalosti nastudované problematiky.

Učební cíle

Cílem předmětu je detailní studium vybraných fragmentů organické chemie a organické syntézy. Předmět se bude zaměřovat na chemii funkčních skupin a jejích transformace, jako i metody chránění funkčních skupin. Studenti budou rovněž seznámeni s moderními metodami tvorby C-C vazby a následnou inkorporaci molekul do oligomerních a polymerních struktur. Předmět bude dále zaměřen na jednoduché i vícestupňové syntézy. Studenti se rovněž seznámí s chemii dendrimerů a s procesy užívanými k separaci a čištění organických molekul. Struktura předmětu je koncipována tak, aby po absolvování této disciplíny byli studenti dobře připraveni pro studium dalších předmětů, které bezprostředně teoreticky i prakticky navazují na tento studijní předmět. 
Student bude mít znalosti
1. vyžití průmyslových barviv a pigmentů pro pokročilé aplikace v organické elektronice.
2. bio-organické elektroniky
3. N-typových polovodivých materiálů
4. oligomerů a polymerů pro konstrukci samoorganizovaných struktur
5. implementace polycyklických nenasycených systémů pro aplikace v organické elektronice

Základní literatura

Clayden J., Greeves N., Waren S., Wothers P.: Organic Chemistry. Oxford University Press, 2001.
Anslyn E.V., Dougherty D.A.: Moder Physical Organic Chemistry. University Science Books, Sausalito,2006.
McMurry J.: Organická chemie. VUTIUM 2007.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_CHTOZP_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPCP_CHTOZP_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný