Detail předmětu

Moderní aspekty environmentální chemie

FCH-DC_MAEAk. rok: 2023/2024

Prioritní a procesní kontaminanty, distribuce kontaminantů, bioakumulace, biokoncentrace a bioobohacování, mikroplasty, nanočástice, biogeochemické cykly, zelená chemie a technologie, degradace bioplastů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Obecná a analytická chemie

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Student vypracuje literární rešerši na zadané téma v rozsahu 20 normo stran. Následuje ústní zkouška, při které student prokáže znalosti nastudované problematiky.

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ve specifických problematikách týkajích se chemie a procesů v životního prostředí, moderních kontaminatů a metod jejich analýzy.
Studenti získají detailní infomace o vybrané tématice.
Získané znalosti budou schopni prakticky využívat pro řešení daných vědecko-výzkumných problému.
Budou mít také přehled i o alternativních přístupech a řešeních v dané oblasti.
Studenti si také prohloubí znalosti z magisterského navazujícího studia v dalších oblastech environmentální chemie a budou chápat environmentální vědy v širších souvislostech.
Znalosti bude schopen aktivně uplatňovat s ohledem na platnou legislativu.

Základní literatura

HARRISON, R. M.: Pollution; Causes, Effects and Control. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2001. (CS)
PEIJNENBURG, W. J. G. M.; DAMBORSKY, J.: Biodegradability Prediction. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1996. (CS)
BAILEY, R. A.; CLARK, H. M.; FERRIS, J. P.; KRAUSE, S.; STRONG, R. L.: Chemistry of the Environment. San Diego: Academic Press Elsevier, 2002. (CS)
WILLIAMS, I.: Environmental Chemistry. New York: John Wiley&Sons, 2001. (CS)
BASSETT, W. H.: Clay´s Handbook of Environmental Health. London: Taylor&Francis Group, 1999. (CS)
BARCELÓ D., Emerging organic contaminants and human health. New York: Springer, 2012, p. cm. ISBN 978-3-642-28131-0. (CS)
KNEPPER, T. P. Polyfluorinated chemicals and transformation products. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2011. ISBN 978-364-2218-712. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_CHTOZP_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DPCP_CHTOZP_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinný