Detail předmětu

Reologie

FCH-DCO_REGAk. rok: 2023/2024

Předmět reologie, lineární funkce vektorového argumentu, gradienty a tenzory, vektor povrchu bilance divergence, afinní transformace a algebra tensorů, Prostý smyk a prostý smykový tok, kinematika prostého smyku, dynamika smyku pružného materiálu, pružné materiály a vazké kapaliny, kinematika ustáleného prostého smykového toku, dynamika prostého smykového toku vazkých kapalin, chování viskoelastických materiálů při smykovém namáhání, odezva materiálů na obecný smykový pohyb, Viskozita a její měření, viskozitní funkce nenewtonských kapalin, tixotropie, dilatance a antitixotropie, Lineární viskoelasticita, základní testy lineární viskoelasticity: relaxace a creep, matematická koncepce linearity: Boltzmanův superpoziční princip, základní materiálové funkce lineární viskoelasticity pro smykové pohyby, relaxační spektra, vliv setrvačnosti na měření komplexní viskozity, viskometrická normálová pnutí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Středoškolská matematika a fyzika. Základy fenomenologické fyzikální chemie. Diferenciální a integrální počet. Základy vektorové analýzy

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

písemný test
prezentace na vybrané reologické téma s využitím získaných reologických znalostí
není

Učební cíle

Osvojení základních pojmů a postupů nelineární mechaniky kontinua, aplikovaných na jednoduché reometrické tokové situace běžné při charakterizaci tokových vlastností Nenewtonských kapalin.
Viskometrie nenewtonských kapalin, materiálové funkce lineární viskoelasticity, jejich použití v chemickém inženýrství a ve vztahu ke struktuře polymerů.

Studijní opory

S ohledem na konzultační formu výuky nejsou studijní opory vytvářeny 

 

Základní literatura

BARNES, H. A., HUTTON, J. F., WALTERS, K. An Introduction to Rheology. Amsterdam: Elsevier, 1989. (CS)
MORISSON, F. A. Understanding Rheology. New York: Oxford University Press, 2001. (CS)
WEIN, O., Úvod do reologie. Brno: FCH VUT v Brně, 1996. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_FCH_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program DKCP_FCH_4 doktorský

    obor DKCPO_FCH_4 , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program DPCP_FCH_4 doktorský

    obor DPCPO_FCH_4 , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Osvojení základních pojmů a postupů nelineární mechaniky kontinua, aplikovaných na jednoduché reometrické tokové situace běžné při charakterizaci tokových vlastností Nenewtonských kapalin. Viskometrie nenewtonských kapalin, materiálové funkce lineární viskoelasticity, jejich použití v chemickém inženýrství a ve vztahu ke struktuře polymerů.