Detail předmětu

Transportní procesy

FCH-DCO_TPDAk. rok: 2023/2024

Charakteristiky transportních procesů:
pojmy, veličiny a metody studia,
bilance fyzikálních vlastností.

Sdílení hybnosti:
základní rovnice přenosu hybnosti - bilance hybnosti, působící síly a tenzor napětí,
laminární tok izotropní viskózní kapaliny - počáteční a okrajové podmínky, aplikace rozměrové analýzy a teorie podobnosti na pohybové rovnice,
vlastnosti tekutin - charakteristika nenewtonských tekutin, laminární proudění nenewtonských kapalin.

Sdílení energie:
základní rovnice přenosu energie - bilance základních veličin, přenos tepla v nestlačitelné tekutině, počáteční a okrajové podmínky,
sdílení tepla vedením - jednosměrné vedení tepla (ustálené a neustálené), vícesměrné vedení tepla (ustálené a neustálené),
sdílení tepla konvekcí - aplikace rozměrové analýzy a teorie podobnosti na Fourier-Kirchhoffovu rovnici, konvektivní sdílení tepla při nucené konvekci,
sdílení tepla sáláním - základní zákony sálání, sálání mezi tělesy.

Sdílení hmotnosti:
základní rovnice přenosu hmotnosti - n-složkové kontinuum, bilance základních veličin, počáteční a okrajové podmínky,
molekulární přenos hmotnosti - koncentrační difúze, termodifúze, barodifúze, difúze s chemickou reakcí,
konvektivní přenos hmotnosti: součinitel přestupu hmotnosti, aplikace teorie podobnosti na bilanci hmotnosti.

Analogie mezi přenosem hmotnosti, tepla a hybnosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

základní znalosti z fyzikální chemie a matematiky

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

elektronická prezentace - téma zadává vyučující
není - konzultace

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problémy jednotlivých transportních jevů, naučit je odvozovat matematický popis konkrétních systémů a využívat řešení publikovaná v literatuře.
Praxe v odvozování matematických popisů transportních jevů v různých systémech

Studijní opory

S ohledem na konzultační formu výuky nejsou studijní opory vytvářeny 

 

 

Základní literatura

BENNET, C.O., MYERS, J. E. Momentum, Heat and Mass Transfer. N. York: Mc. Graw-Hill, Inc., 1974. (CS)
BIRD, R. B., STEWART, W. E., LIGHTFOOT, E. N. Přenosové jevy. Praha: Academia, 1968. (CS)
SEIDEL, H., NEUŽIL, L.,FOŘT, I., VLČEK, J. Úvod do proudění tekutin a sdílení tepla. Praha: Academia, 1975. (CS)
SKELLAND, A. H. P. Non-newtonian Flow and Heat Transfer. New York: John Wiley, Inc., 1967. (CS)
KNUDSEN, J. G., KATZ, D. L. Fluid Dynamics and Heat Transfer. New York: McGraw-Hill Book , Inc., 1958. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_FCH_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program DKCP_FCH_4 doktorský

    obor DKCPO_FCH_4 , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program DPCP_FCH_4 doktorský

    obor DPCPO_FCH_4 , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cílem předmětu je seznámit studenty s problémy jednotlivých transportních jevů, naučit je odvozovat matematický popis konkrétních systémů a využívat řešení publikovaná v literatuře. Praxe v odvozování matematických popisů transportních jevů v různých systémech