Detail předmětu

Pokročilé spektroskopické metody

FCH-DCO_SMAk. rok: 2023/2024

Vybrané kapitoly ze spektroskopických metod včetně jejich teoretického základu s důrazem na nejnovější pokročilé metody s ohledem na zaměření disertačních prací studentů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Matematika
Fyzika
Fyzikální chemie
Kvantová mechanika

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Student připraví prezentaci na zadané téma v rozsahu cca 30 minut, po níž následuje diskuse v širších souvislostech, opět v rozsahu cca 30 minut.
Studenti se povinně účastní zkoušek svých kolegů.

Učební cíle

Cílem předmětu je získání přehledu o spektroskopických metodách užívaných v chemické analýze stejně jako o metodách založených na laserové technice, které se do chemické praxe teprve dostanou v budoucnosti. Součástí kurzu je i přehled o vlastnostech a typech různých spektrometrů. Student získá detailní znalosti o pokročilých spektroskopických metodách využitelných v jeho disertační prací. V rámci závěrečné zkoušky pak musí prokázat širší přehled.

Studijní opory

S ohledem na konzultační formu výuky nejsou studijní opory vytvářeny 

 

 

Základní literatura

ATKINS, P.W., DE PAULA, J. Physical Chemistry, IX. Ed., Oxford, Oxford University Press, 2010, ISBN 978-1429218122 (CS)
HOLLAS J.M. Modern Spectroscopy, IV. Ed., Chichestr: John Wiley & Sons, 2004, ISBN 0-470-84415-9 (CS)
ATKINS, P.W. Fyzikálna chémia, Svazek: 1, 2a, 2b, 3., 1st ed. (sloveský překlad 6. vydání anglického originálu), Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 1999, ISBN 80-227-1238-8

Doporučená literatura

LAPČÍK L., PELIKÁN, P., ZMEŠKAL, O., KRČMA, F. Fyzikální chemie III, Struktura hmoty, 1st ed., Brno: Vutium, 2000, ISBN 80-214-1583-5 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program Akred doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program DPCP_FCH_4 doktorský

    obor DPCPO_FCH_4 , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program DKCP_FCH_4 doktorský

    obor DKCPO_FCH_4 , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cílem předmětu je získání přehledu o spektroskopických metodách užívaných v chemické analýze stejně jako o metodách založených na laserové technice, které se do chemické praxe teprve dostanou v budoucnosti. Součástí kurzu je i přehled o vlastnostech a typech různých spektrometrů. Student získá detailní znalosti o pokročilých spektroskopických metodách využitelných v jeho disertační prací. V rámci závěrečné zkoušky pak musí prokázat širší přehled.