Detail předmětu

Fyzika a chemie molekulárních materiálů

FCH-DCO_MEFAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na chemické a fyzikální vlastnosti molekulárních materiálů, které vedou k jejich využití v pokročilých aplikacích, jako jsou např. světlo emitující zařízení (OLED), solární články, polem řízené tranzistory, elektrochemické tranzistory, senzory a biosenzory, fotochromní diody, lasery, nelineární optické zařízení, apod.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Znalosti na úrovni základních vysokoškolských kurzů fyzika pevných látek, fyzikální chemie a obecná a organická chemie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je uzavřen kolokviem, jehož součástí je rozprava nad projektem, který student zpracoval na zadané téma.
Přednášky nepovinné, účast doporučená.

Učební cíle

Předmět se věnuje primárně fyzice a chemii pi-konjugovaných látek. Probírána jsou témata z oblasti struktury a vlastností nízkomolekulárních a polymerních organických polovodičů, pokročilých materiálů pro fotovoltaiku, bioelektroniku apod. Součástí kurzu jsou i principy fungování vybraných aplikací těchto materiálů.

Studijní opory

S ohledem na konzultační formu výuky nejsou studijní opory vytvářeny 

 

Základní literatura

T.A. Skotheim a J.R. Reynolds, Conjugated polymers: theory, synthesis, properties, characterization, processing and applications, SRS Press, 2007, ISBN 1-4200-4360-9 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_FCH_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program DPCP_FCH_4 doktorský

    obor DPCPO_FCH_4 , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program DKCP_FCH_4 doktorský

    obor DKCPO_FCH_4 , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Předmět se věnuje primárně fyzice a chemii pi-konjugovaných látek. Probírána jsou témata z oblasti struktury a vlastností nízkomolekulárních a polymerních organických polovodičů, pokročilých materiálů pro fotovoltaiku, bioelektroniku apod. Součástí kurzu jsou i principy fungování vybraných aplikací těchto materiálů.