Detail předmětu

Fyzika a chemie plazmatu

FCH-DCO_FNDAk. rok: 2023/2024

Vybrané kapitoly z fyziky a chemie rovnovážného i nerovnovážného plazmatu, jeho diagnostiky a pokročilých aplikací s ohledem na zaměření disertačních prací studentů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Fyzikální chemie - temodynamika, kinetika
Fyzika - pohyb hmotného bodu, elektrické pole a proud, magnetcké pole
Matematika - diferenciální rovnice

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Student připraví prezentaci na zadané téma v rozsahu cca 30 minut, po níž následuje diskuse v širších souvislostech, opět v rozsahu cca 30 minut.
Studenti se povinně účastní zkoušek svých kolegů.

Učební cíle

V  kurzu jsou popsány základní vlastnosti plazmatu a současná metodologie plazmové chemie tak, že studenti chemického inženýrství jsou schopni prakticky aplikovat a užívat unikátní vlastnosti plazmatu v takových oborech jako jsou materiálové inženýrství, mikroelektronika, biologie, a makromolekulární, organická, anorganická i analytická chemie. V přednášce je probráno široké spektrum praktických aplikací přičemž je zvláštní pozornost kladena na použití nerovnovážného (Te >> Tn] plazmatu.
Student získá detailní znalosti o vlastnostech plazmatu a soudobé metodologii plazmové chemie související s jeho disertační prací. V rámci závěrečné zkoušky pak musí prokázat širší přehled.

Studijní opory

S ohledem na konzultační formu výuky nejsou studijní opory vytvářeny 

 

 

Základní literatura

ANDERS, A. Handbook of Plasma Ion Implantation and deposition, 1st ed., New York: John Wiley & Sons, 2000, ISBN 0-471-24698-0 (CS)
ROTH J.R. Industrial Plasma Engineering I. , II., London: CRC Press - Taylor & Francis Group, 1995, ISBN (Vol. 1): 978-0750303187, ISBN (Vol. 2): 978-0750303170 (CS)
SHUL, R.J., PEARTON, S.J. Handbook of Advanced Plasma Processing, 1st ed., Berlin: Springer, 2000, ISBN 978-3-642-56989-0 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program Akred doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program DPCP_FCH_4 doktorský

    obor DPCPO_FCH_4 , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program DKCP_FCH_4 doktorský

    obor DKCPO_FCH_4 , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

V kurzu jsou popsány základní vlastnosti plazmatu a současná metodologie plazmové chemie tak, že studenti chemického inženýrství jsou schopni prakticky aplikovat a užívat unikátní vlastnosti plazmatu v takových oborech jako jsou materiálové inženýrství, mikroelektronika, biologie, a makromolekulární, organická, anorganická i analytická chemie. V přednášce je probráno široké spektrum praktických aplikací přičemž je zvláštní pozornost kladena na použití nerovnovážného (Te >> Tn] plazmatu. Student získá detailní znalosti o vlastnostech plazmatu a soudobé metodologii plazmové chemie související s jeho disertační prací. V rámci závěrečné zkoušky pak musí prokázat širší přehled.