Detail předmětu

Elektronové procesy v molekulárních materiálech

FCH-DCO_EPMAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na jevy, které souvisí s energetickými přechody elektronů v molekulárních materiálech, jako jsou absorpce elektromagnetického záření, zářivé a nezářivé přechody, vznik a transport excitonů, přenos energie, disociace excitonů, ionizované stavy, transport náboje, polarony, rekombinace nosičů náboje, apod.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Znalosti na úrovni základních vysokoškolských kurzů fyzika pevných látek, fyzikální chemie a obecná a organická chemie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je uzavřen kolokviem, jehož součástí je rozprava nad projektem, který student zpracoval na zadané téma.
Přednášky nepovinné, účast doporučená.

Učební cíle

Cílem kurzu je rozšířit znalosti o elektronových procesech organických polovodičů a pi-konjugovaných látek obecně. Mezi probíraná témata patří fotogenerace nosičů náboje, (elektro)luminiscence, transport nosičů náboje, fotochromismus, dvoufotonová absorpce, lasing apod.

Studijní opory

S ohledem na konzultační formu výuky nejsou studijní opory vytvářeny 

 

Základní literatura

G. Hadziioannou, G.G. Malliaras, Semiconducting Polymers, Darmstadt: Wiley-Vch. 2007 ISBN 978-3-527-31271-9 (EN)
N. J. Turro, Modern Molecular Photochemistry, Menlo Park: University Science Books. 1991 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_FCH_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program DPCP_FCH_4 doktorský

    obor DPCPO_FCH_4 , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program DKCP_FCH_4 doktorský

    obor DKCPO_FCH_4 , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cílem kurzu je rozšířit znalosti o elektronových procesech organických polovodičů a pi-konjugovaných látek obecně. Mezi probíraná témata patří fotogenerace nosičů náboje, (elektro)luminiscence, transport nosičů náboje, fotochromismus, dvoufotonová absorpce, lasing apod.