Detail předmětu

Speciální techniky instrumentální analýzy

FCH-DC_STIAk. rok: 2023/2024

Praktický kurz separačních a instrumentálních metod používaných v chemii, biochemii a biotechnologiích k separaci, charakterizaci a identifikaci biomolekul. Ze separačních metod určených k hrubé purifikaci jsou probírány hlavně různé srážecí metody, centrifugace, dialýza a ultrafiltrace včetně postupů používaných ke stabilizaci nativních biomolekul. Podrobněji jsou probrány chromatografické metody (gelová filtrace, iontoměničová chromatografie, afinitní chromatografie) včetně HPLC uspořádání s různými typy stacionárních fází a detekce. Dále je věnována pozornost elektromigračním metodám, zejména gelové elektroforéze proteinů a nukleových kyselin a kapilární elektroforéze. Jsou probírány speciální metody určování relativní molekulové hmotnosti biopolymerů , ultracentrifugace, elektroforéza PAGE-SDS a MALDI-TOF spektrometrie. V rámci analýzy struktury a funkce biomolekul budou probrány zejména spektrofotometrické metody, fluorimetrie, hmotnostní spektrometrie, EPR a NMR. Diskutovány jsou rovněž vybrané mikrofluidní techniky, průtoková cytometrie a imunochemické metody. V rámci předmětu je rovněž probrána světelná a elektronová mikroskopie. Součástí jsou techniky prvkové analýzy, jako je AAS, ICP/MS a ICP/OES.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Protokoly k provedeným testům, vyhodnocení a diskuse výsledků. Kolokvium.

Základní literatura

Christian G. D., O'Reilly J. E.: Instrumental Analysis. Allyn and Bacon, Boston 1986. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_BCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPCP_BCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný