Detail předmětu

Pokročilé techniky termické analýzy

FCH-DC_PTTAk. rok: 2023/2024

Prakticky zaměřený seminář na seznámení s následujícími technikami termické analýzy: teplotně modulované metody termické analýzy, izotermická titrační kalorimetrie, izotermická a skenovací mikrokalorimetrie. V teoretické části jsou studenti seznámení se základy každé měřicí techniky, principy příslušných přístrojů, významem, zpracování a interpretací naměřených dat. V praktické části realizují v max. 4-členných týmech samostatná měření zadaných úloh, z nichž zpracovávají protokol, který obsahuje i vyhodnocení a interpretaci naměřených dat a stručný teoretický úvod do dané techniky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Studijní výsledky se ověřují zápočtem podle čl. 34, odst. 7 SaZŘ VUT v Brně, k němuž student předloží protokol pro každou z vyučovaných technik. Protokol je zpracován ve formátu principy techniky, cíl a postup měření, získaná data, vyhodnocení a interpretace dat, zhodnocení přínosu nastudované techniky pro biofyzikální praxi.

Základní literatura

Denes, L. The Nature of Biological Systems as Revealed by Thermal Methods (Hot Topics in Thermal Analysis and Calorimetry). Netherlands: Springer, 2005 (EN)
Privalov, P.L. Microcalorimetry of macromolecules: The Physical Basis of Biological Structures. N. York: Wiley, 2012 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_BCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPCP_BCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný