Detail předmětu

Pokročilé fluorescenční techniky

FCH-DC_PFTAk. rok: 2023/2024

Cílem předmětu je představit studentům různé fluorescenční techniky a jejich aplikaci s intepretací získaných výsledků. Student bude jev fluorescence představen od základu interakce světla a hmoty až po superrozlišené mikroskopické techniky. V rámci předmětu budou probírány tyto techniky: časově rozlišená emisní spektroskopie, anizotropie, rezonanční přenos energie, zhášení fluorescence, fluorescenční korelační spektroskopie, dvoubarevná fluorescenční křížově-korelační spektroskopie. U každé metody budou uvedeny praktické příklady, jejich výhody, omezení i způsoby interpretace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

fyzika, fyzikální chemie

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška: psaná a ústní.
Účast na přednáškách je nepovinná, doporučená.

Učební cíle

Cílem předmětu je představit studentům základní i pokročilé informace o technikách využívající jevu fluorescence.
Absolvent tohoto předmětu bude rozumět základním pojmům z fluorescenční spektroskopie. Bude se orientovat v technikách stacionárních, časově rozlišených i mikroskopických. Budou mu poskytnuty praktické informace o způsobu měření a a analýze příslušných dat.

Základní literatura

Lakowicz, J.R. Principles of Fluorescence 3rd ed., Springer, Baltimore, 2006 (EN)
Valeur, B.; Berberan-Santos, M.N. Molecular Fluorescence: Principles and Applications, Wiley‐VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2012 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_BCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPCP_BCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný