Detail předmětu

Imunochemie pro pokročilé

FCH-DC_ICHPAk. rok: 2023/2024

Anatomie a fyziologie imunitního systému, hlavní složky a typy buněk imunitního systému a jejich vznik, lokalizace a pohyb v organismu. Imunitní odpověď – vrozená a adaptivní imunita, buněčná a humorální složka imunitní odpovědi, principy selektivních interakcí a molekulární mechanismy přenosu signálu v buňkách a mezi buňkami. Mukozní imunita, typy a struktura antigenů, průběh imunitní odpovědi a její regulace.
Imunochemie a analytické metody založené na imunoafinitních interakcích. Imunoglobuliny – typy imunoglobulinů, struktura, fyzikálně-chemické vlastnosti, metody purifikace, monoklonální protilátky, jejich příprava a využití. Základy biokonjugační chemie pro přípravu imunoafinitních struktur, metoda ELISA a její aplikace. Moderní metody purifikace a analýzy proteinů a biopolymerů. Využití imunoafinitních interakcí v moderní analýze, vývoj analytických čipů, imunoafinitní separace, imunohistochemie a analýza pomocí průtokové cytometrie, imunoafinitní metody analýzy založené na využití resonance povrchového plasmonu (surface plasmon resonance). Vakcíny – vývoj a výroba vakcín, adjuvans, předpoklady pro úspěšný vývoj a použití vakcín. Využití protilátek pro terapeutické účely.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Studijní výsledky se ověřují kolokviem (SaZŘ VUT v Brně, čl. 34), tedy rozpravou o problematice předmětu, spojené s vypracováním prezentace, případně písemné práce zabývající se zadanou tématikou předmětu v rozsahu ca 20 textových stran; rozprava k tématu trvá zhruba 30 minut.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_BCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPCP_BCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný