Detail předmětu

Bioinženýrství

FCH-DC_BIOAk. rok: 2023/2024

Teorie přenosových jevů – aplikace teoretických aspektů na biologické systémy z hlediska dynamického, prostorového, fázového (suspenze, disperze a emulze) a reologického (různé typy tekutin); transportní analogie. Difúzní separační procesy, termodynamika – výpočet termodynamických funkcí ve složitých systémech s fázovými a chemickými přeměnami; fázové a chemické rovnováhy vícesložkových vícefázových systémů; termodynamické a transportní vlastnosti látek. Numerické metody v bioinženýrství.
Produkce proteinů v buňce a jejich izolace. Izolace bioaktivních látek pomocí nosičů s imobilizovanými afinitními ligandy. Speciální izolační postupy. Průmyslové chromatografické separační techniky. produkce. Základní operace spojené s kultivací mikroorganizmů (MO), sterilizací, izolací a extrakci produktů a MO, a dále pochopit koncept štruktúry proteínu a kinetiky enzýmových reakcí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Studijní výsledky se ověřují kolokviem (SaZŘ VUT v Brně, čl. 34), tedy rozpravou o problematice předmětu, spojené s vypracováním písemné práce zabývající se zadanou tématikou předmětu v rozsahu ca 10 textových stran; rozprava k tématu trvá zhruba 30 minut.

Učební cíle

Prohloubit znalosti vybraných průmyslových metod používaných v bioinženýrství k výrobě různých produktů v aplikovaném průmyslu.

Základní literatura

V. G. Gupta, A. Pandey, New and Future Developments in Microbial Biotechnology and Bioengineering: Microbial Secondary Metabolites Biochemistry and Applications, Elsevier, 2019, ISBN 9780444635044 (CS)

Doporučená literatura

H. H. Ngo, W. Guo, H. Yong Ng, A. Pandey, G. Mannina, Current Developments in Biotechnology and Bioengineering: Advanced Membrane Separation Processes for Sustainable Water and Wastewater Management - Anaerobic Membrane Bioreactor Processes and Technologies, Elsevier, 2020, ISBN 9780128198520 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_BCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPCP_BCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný