Detail předmětu

Biofyzikální chemie a biochemie mikroorganismů

FCH-DC_BCHBMAk. rok: 2023/2024

Předmět se zaměřuje na aplikaci základních teoretických poznatků fyzikální chemie na biologické systémy. Jedná se o hraniční předmět mezi fyzikou, chemií a biologií, který umožní získání molekulárního a strukturního pohledu na biologicky důležité a medicínsky významné děje. Klíčová pozornost je věnována přesahu základních teoretických poznatků do analytické (pokročilé metody studia a interpretace struktury a funkce biopolymerů) a aplikační oblasti. Studovány budou změny základních struktur biomolekul v různých teplotních podmínkách, vliv vlhkosti a pH a dalších fyzikálních faktorů na integritu buněk a biomolekul. Speciální zaměření bude věnováno stresovým mechanismům mikroorganismů a aplikačnímu využití stresovvých faktorů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Kolokvium založené na zpracování prezentace nebo písemné práce v rozsahu 10 stran..

Základní literatura

Cooper A.: Biophysical Chemistry (CS)
Haynie, D.T. Biological Thermodynamics. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. (CS)
Dworkin M.D.: The Prokaryotes, 3rd Edition,Springer, New York, 2006 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_BCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPCP_BCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný