Detail předmětu

Pokročilá biochemie

FCH-DC_BCHAk. rok: 2023/2024

V rámci předmětu budou studovány mechanismy regulace primárního a sekundárního metabolismu, mechanismy enzymové katalýzy, experimentální přístupy studia enzymových molekul. Dále budou diskutovány moderní experimentální přístupy a bioanalytické metody při komplexním studiu biochemických dějů na úrovni genomu, transkriptomu, proteomu a metabolomu. Součástí předmětu jsou i vybrané aspekty klinické biochemie, imunochemie a pathobiochemie. Aplikovaná enzymologie bude zaměřena na řízenou produkci a využití enzymů v průmyslu, zemědělství a analytice. Na studium struktury, funkce a interakcí biomolekul bude navazovat studium průběhu a mechanismů regulace genové exprese. Součástí předmětu bude i biochemie mikroorganismů, rostlin a vyšších organismů se zvláštním zaměřením na buněčnou signalizaci, regulaci biochemických procesů na úrovni organismu a transportní děje.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Studijní výsledky se ověřují kolokviem (SaZŘ VUT v Brně, čl. 34), tedy rozpravou o problematice předmětu, spojené s vypracováním prezentace, případně písemné práce zabývající se zadanou tématikou předmětu v rozsahu ca 20 textových stran; rozprava k tématu trvá zhruba 30 minut.

Základní literatura

Voet D., Voet J.B: Biochemie (CS)

Doporučená literatura

Metzler D.: Biochemistry (CS)
r L.: Biochemistry (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_BCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPCP_BCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

eLearning