Detail předmětu

Embedded systémy v průmyslové automatizaci

FEKT-MPA-ESIAk. rok: 2023/2024


Cílem předmětu je jednak seznámit studenty s vybranými odbornými a etickými tématy v anglickém jazyce, ale především seznámit studenty s problematikou prezentování obecně s důrazem na prezentace v anglickém jazyce. Obsah výuky proto zahrnuje přednášku na téma jak prezentovat a dále pak přednášky na vybraná témata z oblasti průmyslové automatizace a embedded systémů, přičemž přednášky jsou realizovány výhradně v AJ. Ve druhé polovině semestru studenti týmově prezentují jimi zvolené téma, přičemž téma může být buď striktně odborné, nebo se může jednat o téma z oblasti inženýrské etiky na rozhraní věd technických, společenských a přírodních.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Znalost angličtiny na úrovni B2 a alespoň částečná znalost odborné angličtiny, schopnost hovořit anglicky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaný záznam v IS VUT.
S pravidly jsou seznámeni studenti v rámci úvodní přednášky.

Účast na přednáškách není povinná, avšak každý student musí prezentovat v AJ zvolené téma z oblasti vestavných systémů a komponent používaných ve vestavných systémech. Délka každé prezentace je cca 15 minut, po prezentaci následuje krátká diskuse.
Aktualizováno každoročně, pro 2022/23 platí:
Každý student prezentuje v AJ zvolené téma z oblasti vestavných systémů a komponent používaných ve vestavných systémech.

Učební cíle

Cílem předmětu je jednak seznámit studenty s vybranými odbornými a etickými tématy v anglickém jazyce, ale především seznámit studenty s problematikou prezentování obecně s důrazem na prezentace v anglickém jazyce.
Po absolvování předmětu by je student schopen:
- realizovat prezentaci odborného tématu v  anglickém jazyce ve stanoveném čase a pro definované auditorium
- odhadnout nezbytný čas na přípravu kvalitní prezentace
- odhanout čas, který na prezentaci tématu v daném rozsahu bude potřebovat a dodržet vymezený čas
- vhodně zvolit přiměřený společenský oděv


Základní literatura

Pont M.J., The Engineering of Reliable Embedded Systems (2nd Edition), Safetty Systems, 2017 (EN)
Smith,D., Simpson, K.,The Safety Critical Systems Handbook: A Straightforward Guide to Functional Safety, ISBN 9780128207000 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Pravidla pro absolvování, informace o tom jak prezentovat v ČJ a AJ
2. Riziko a funkční bezpečnost - Risk and functional safety
3. Informační bezpečnost - Cybersecurity
4. Smart Grids
5. Fyzická vrstva komunikace, sycnronizace, kódování a kabely
6. RS-232, RS-485, I2C
7. Sběrnice AS-interface a ASi-i Safety at Work
8. Ethernet a průmyslový Ethernet
9. Interoperabilita komunikačních systémů
10. Prezentace studentů
11. Prezentace studentů
12. Prezentace studentů
13. Prezentace studentů