Detail předmětu

Numerické modelování 1

FEKT-MPC-NM1Ak. rok: 2023/2024

Předmět se zabývá současnými počítačovými prostředky CAE (Computer Aided Engineering) pomocí SolidWorks Flow Simulation.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

30 bodů za práci v semestru, 70 bodů za záverečný test.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Dosavadním problémem při zavádění CAD/CAM/CAE bylo, že se zaměřoval obvykle pouze na vyřešení jednoho konkrétního problému a zákazník, který potřeboval urychlit TPV si na základě toho vybíral CAD systém, který toto umožňoval. Dílčí úkoly systém musí umět podporovat, ale skutečný přínos (i finanční) je možný jen při nasazení komplexního řešení, které spojuje jednotlivé ostrůvky v jeden logický celek. U nové metody jde o zavedení elektronické definici výrobku (EPD). Klasický CAD systém se zde stává podmnožinou EPD. Systém EPD umožňuje logické propojení jednotlivých dílčích aplikací. O EPD projevuje stále více firem zvýšený zájem. Student bude seznámen se systémem SolidWorks Flow Simulation pro inženýrské analýzy CAE (Computed Aided Engineering).
- Student bude seznámen s principem CAE - Computer Aided Engineering – Počítačová podpora inženýrských prací.
- Student získá základní přehled o možnostech systému FlowSimulation.
- Student bude schopen provést zasíťování 3D v systému FlowSimulation.
- Student bude zvládat provádět matematicko fyzikální analýzy inženýrských problémů ve vybraných oblastech pomocí FlowSimulation.

Základní literatura

Vyroubal, P.; Maxa, J. Trojrozměrné modelování a simulace. FEKT VUT Brno. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-EVM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program MPC-KAM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Obecný úvod do CFD simulací a simulací obecně
2) Úvod do FlowSimulation, možnosti programu
3) Metoda konečných objemů
4) Proudění tekutin
5) Modelování turbulentního proudění
6) Teplotní pole, modely přestupu tepla 

Cvičení na počítači

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Kármanova vírová stezka – 2D tranzientní úloha a animace
2) Teplotní analýza tranzistoru a definice nového materiálu a parametrická studie
3) Oteplení žehličky, elektrické a teplotní pole – sdružená úloha
4) Hybridní integrovaný obvod – teplotní analýza
5) Chlazení počítačových komponent – využití ventilátoru
6) HVAC modul v praxi 1 - Ventilace v nemocničním pokoji
7) Chlazení čipů pomocí aktivních prvků
8) HVAC modul v praxi 2 - Analýza halogenové zářivky
9) Časová analýza chladnutí podlahového topení
10) Propojení SolidWorks geometrie a prostředí ANSYS Workbench k analýze elektromagnetického pole cívky s jádrem
11) Práce na samostatných projektech
12) Práce na samostatných projektech
13) Konzultace a prezentace projektů 

eLearning