Detail předmětu

Materials for Electrotechnics

FEKT-BPA-MPEAk. rok: 2023/2024

Předmět poskytuje základní znalosti v oblasti materiálů pro elektrotechniku a elektroniku. Seznámí studenty se základními pojmi, klasifikací a rozdělením látek. Hlavní pozornost je věnována kovovým vodičům, polovodičům, dielektrikám a magnetikám.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Výuka ve všech cvičeních je povinná. Řádně omluvená cvičení, lze po domluvě s vyučujícím nahradit.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu v části "Materiály v elektrotechnice" je seznámit studenty s materiály pro elektrotechniku a elektroniku, s jejich klasifikací a s jejich významnými vlastnostmi. Získané informace umožní studentům základní orientaci při volbě materiálů pro konstrukce elektrických a elektronických zařízení.
Po absolvování předmětu je student schopen:
- orientovat se v materiálech pro elektrotechniku a elektroniku,
- klasifikovat elektrotechnické materiály z hlediska elektrické vodivosti a chování v elektrických a magnetických polích,
- popsat typické vlastnosti a parametry jednotlivých skupin elektrotechnických materiálů, souvislosti těchto vlastností s vnitřní strukturou a složením.

Základní literatura

Bouda V., Hampl J., Liptak J., Materials for Electrotechnics, CVUT, 2000 (EN)
Ibach H., Luth H., Solid-State Physics, An Ingroduction to Principles of Materials Science, Springer, 2013 (EN)

Doporučená literatura

William D. Callister Jr., David G. Rethwisch, Materials Science and Engineering: An Introduction, 10th Edition, ISBN 978-1-119-40549-8 (EN)
Ashim Kumar Bain, Prem Chand, Ferroelectrics: Principles and Applications, ISBN 978-3-527-80533-4 (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-ELE bakalářský

    specializace BPA-ECT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace BPA-PSA , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

14 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Introduction to electrotechnical materials
Conductive materials 
Magnetic materials
Semiconductor materials 
Dielectric materials
Printed circuit board materials  

Cvičení odborného základu

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Conductive materials 
Magnetic materials
Semiconductor materials 
Dielectric materials

Laboratorní cvičení

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Task Number 1:
Measurement of Electrical Resistivity Temperature Dependence of Conductive and Resistive Materials

Task Number 2:
Measurement of Volume and Surface Resistance of Insulating Materials

Task Number 3:
Monitoring Frequency Influence on Parts of Complex Permittivity at Electrical Insulating Materials

Task Number 4:
Basic properties of semiconductor materials

Task Number 5:
Measurement of Initial Permeability Temperature Dependence of Ferrites

Task Number 6:
Measurement of Volume and Surface Resistance of Insulating Materials

Task Number 7:
Monitoring Frequency Influence on Parts of Complex Permittivity at Electrical Insulating Materials

Task Number 8:
Basic properties of semiconductor materials

Task Number 9:
Measurement of Thermoelectric Voltage of Metals

eLearning