Detail předmětu

Technical Documentation

FEKT-BPA-TDEAk. rok: 2023/2024

Normalizace dokumentů (ISO, EN, IEC, ETS, ČSN). Výkresy součástí a sestavení. Schémata v elektrotechnice. Dokumentace pro DPS. Diagramy. Textové dokumenty. Informační databáze. Počítačové podpory pro tvorbu dokumentace.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Středoškolské znalosti v oblasti deskriptivy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

100 bodů za klasifikovaný zápočet.
Povinná účast ve výuce.

Učební cíle

Cílem předmětu je naučit studenty číst a tvořit výkresovou dokumentaci pro schopnost kooperace v oboru a mimo obor, seznámit studenty s normalizací technické dokumentace v oblasti elektrotechniky, způsoby a nároky na její zpracování. Na praktických příkladech seznámit studenty se základy tvorby technických dokumentů. Naučit studenty základy uživatelského ovládání CAD systémů, MS Word, Excel a fakultních a univerzitních informačních systémů.
Po absolvování předmětu je student schopen:
- tvořit výkresovou dokumentaci v elektrotechnice,
- číst výkresovou dokumentaci jiných oborů pro možnost kooperace,
- vytvořit jednoduchou výkresovou dokumentaci strojařského typu včetně tolerancí tvaru, polohy a struktury povrchu,
- využívat základy systému SolidWorks – tvorba 3D objemových modelů a sestav.
- tvořit grafy a výstupy pro technické zprávy v systému Excel.
- orientovat se v IS FEKT a VUT.

Základní literatura

Giesecke, F., a další: Technical Drawing, Prentice Hall, USA (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-ELE bakalářský

    specializace BPA-ECT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace BPA-PSA , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning