Detail předmětu

Selected Topics in Renewable Energy Sources and Energy Storage

FEKT-BPA-OZUAk. rok: 2023/2024

Předmět se věnuje moderní problematice z oblasti obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na praktické informace a konkrétní zkušenosti s jednotlivými zdroji elektrické energie od větrné, sluneční, vodní, geotermální až po využití energie biomasy. Velký podíl dotace předmětu je zaměřen na možnosti uskladnění elektrické energie, jsou představeny jednotlivé druhy akumulace, principy činnosti a porovnány klady a zápory. Součástí je také praktické využití v hybridních elektrických vozidlech, ostrovních systémech a vodíkovém hospodářství. Praktické informace získají studenti v laboratorních cvičeních zaměřených na potvrzování a rozvoj znalostí z probíraných témat.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Předmět je navržen jako úvod do problematiky obnovitelných zdrojů a ukládání energie, nevyžaduje tedy jiné prerekvizity, než znalosti získané během středoškolského studia.
The subject is outlined as an introduction to the issue of renewable energy sources and energy storage, so it does not require other prerequisites than the knowledge acquired during high school studies.

„Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.“ 
"The work in the laboratory is conditional on a valid "person of instruction" qualification, which students must obtain before starting classes. Information on this qualification can be found in the Dean's Guide to Familiarizing Students with Safety Regulations." 

 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Maximum 10 bodů je uděleno za test z teoretických znalostí v laboratorních cvičeních. Za správné a úplné výsledky a vypracování všech úloh je uděleno dalších 30 bodů. Minimální rozsah vypracování jednotlivých laboratorních úloh a další podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Závěrečná zkouška je hodnocena maximem 60 bodů.
Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy problematiky obnovitelných zdrojů a ukládání energie a poskytnout jim informace nezbytné pro pokročilejší kurzy. Během kurzu se studenti seznámí s teoretickými základy. Seznámí se především s využitím energie větru, slunce, vody při přeměně na elektrickou energii a možnostmi jejího ukládání, s elektrochemickými zdroji atd. Student v předmětu získá teoretické i praktické základy z oblasti obnovitelných zdrojů a ukládání energie. Na základě těchto znalostí bude schopen kvalifikovaně analyzovat a navrhovat řešení v oblasti obnovitelných zdrojů a ukládání energie.  Student bude schopen navrhnout vhodné umístění větrných, fotovoltaických a vodních elektráren, vysvětlit princip funkce tepelného čerpadla, navrhnout vhodné metody ukládání energie. Studen bude obeznámen s fakty týkající se výroby, využítí  elektrické energie z obnovitlených zdrojů včetně emisního a envriomentálnho zatížení.  Student bude teoreticky připraven na navazující kurzy z oblastí obnovitelných a alternativních zdrojů elektrické energie. 

Základní literatura

BOYLE, Godfrey. Renewable energy: power for a sustainable future. 3rd ed. Oxford: Milton Keynes: Oxford University Press ; Open University, 2012, xv, 566 s. : barev. il. ISBN 978-0-19-954533-9. (EN)
KREITH, Frank a D. Yogi GOSWAMI. Handbook of energy efficiency and renewable energy. Boca Raton: CRC Press, 2007, 1 sv. (různé stránkování) : il. ISBN 978-0-8493-1730-9. (EN)
KALTSCHMITT, Martin, Nickolas J THEMELIS, Lucien Y BRONICKI, Lennart SÖDER a Luis A VEGA. Renewable energy systems. Volume 1. New York: Springer, 2013, xxvi, 664 stran : ilustrace (většinou barevné). ISBN 978-1-4614-5819-7. (EN)
HAZEN, Mark E. Alternative energy: an introduction to alternative & renewable energy sources. Indianapolis: Prompt Publications, 1996, xii, 285 s. : obr., čb. fot. ISBN 0-7906-1079-5. (EN)
The future for Renewable energy. London: James & James, 1996, 209 s. ISBN 1-873936-70-2. (EN)
LETCHER, Trevor M. Storing Energy: with Special Reference to Renewable Energy Sources. Elsevier, 2016. ISBN 0128034408. (EN)
PRIYA, Shashank a D. J. INMAN. Energy harvesting technologies. New York: Springer, 2009, xx, 517 s. : il. ISBN 978-0-387-76463-4. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-ELE bakalářský

    specializace BPA-ECT , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
    specializace BPA-PSA , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.    Využití energie větru

2.    Využití energie slunce

3.    Využití energie vody

4.    Využití energie zemského jádra

5.    Využití energie biomasy

6.    Uložiště energie

7.    Kombinovaný hybridní vodíkový systém

8.    Elektrochemické zdroje v aplikacích RAPS

9.    Hybridní elektrická vozidla

10.    Ukládáni energie pomocí setrvačníku a stlačeného vzduchu

11.    Ukládáni energie pomocí superkondenzátorů a systémů SMES

12.    Využití nízko-potenciální tepelné zbytkové energie

 

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.     Úvod do cvičení

2.    Spektrální citlivost fotovoltaického modulu

3.    Vodní elektrárna – energie vody

4.    Akumulace tepelné energie se změnou skupenství I.

5.    Superkondenzátory (EDLC)

6.    Akumulace elektrické energie pomocí setrvačníku

7.    Charakterizace vrtulového systému

8.    Využití termoelektrického jevu pro získávání energie

9.    Tepelné čerpadlo

10.    Náhradní laboratorní cvičení

11.    Semestrální test

 

eLearning