Detail předmětu

Mobile Communication

FEKT-BPA-MKOAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na digitální mobilní komunikační systémy. V první části předmětu je provedeno rozdělení mobilních systémů, popsán jejich dosavadní vývoj, uvedeny obecné principy zpracování signálů v mobilních systémech, popsána architektura mobilních systémů a uvedeny rušivé vlivy působící na signál v rádiovém prostředí, včetně možností jejich eliminace. Ve druhé části předmětu jsou popsány nejznámější mobilní systémy (GSM, UMTS, LTE). Pozornost je věnována i vývoji mobilních komunikací a perspektivním mobilním a bezdrátovým systémům (5G, IoT, M2M, IEEE 802.11, Bluetooth, LPWAN). V laboratorních cvičení provádějí studenti měření nejen na komerčních mobilních systémech, ale i na dílčích částech mobilních systémů (mobilní terminály). Pro měření je použita špičková měřicí technika.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Vstupní znalosti

Jsou požadovány základní znalosti zpracování digitálních signálů, vyjádření signálů v časové i kmitočtové oblasti, základní vlastnosti elektromagnetického pole a znalosti základních lineárních a nelineárních obvodů.

Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

V průběhu semestru mohou studenti získat celkem 30 bodů za aktivní práci v laboratorních cvičeních. Závěrečná zkouška je hodnocena maximálně 70 body.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s koncepcí moderních mobilních komunikačních systémů, jejich architekturou a s používanými metodami zpracování signálů, jako je zdrojové kódování, kanálové kódování, modulace, ekvalizace, kmitočtové skákání, technologie MIMO atd.
Abslolvent předmětu je schopen:
- popsat obecný mobilní komunikační systém a vysvětlit funkci jednotlivých bloků,
- popsat používané metody zdrojového kódování, kanálového kódování a používaných modulací,
- vysvětlit metody multiplexování signálů, princip ekvalizace a technologie MIMO,
- popsat architekturu systémů WWAN (GSM, UMTS, LTE), WLAN (IEEE 802.11) a WPAN (Bluetooth),
- vysvětlit způsob zpracování signálů v systémech WWAN (GSM, UMTS, LTE), WLAN (IEEE 802.11), WPAN (Bluetooth) a LPWAN (LoRa, SigFox).


Základní literatura

STUBER, Gordon L. Principles of mobile communication. ISBN 978-3319556147. 2018. (EN)
CHILAMKURTI, N., ZEADALLY, S., CHAOUCHI, H. (Eds.) Next-Generation Wireless Technologies. ISBN 978-1-4471-5164-7. Springer, 2013. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-ELE bakalářský

    specializace BPA-ECT , 3. ročník, letní semestr, povinný
    specializace BPA-PSA , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do mobilních komunikací
2. Zpracování signálů (zdrojové kódování, kanálové kódování)
3. Zpracování signálů (prokládání, digitální modulace)
4. Základní koncepce a funkce radiokomunikačních systémů
5. Systém GSM (kmitočtová pásma, architektura systému, zpracování signálů)
6. Systém UMTS (architektura systému, zpracování signálů)
7. Systém LTE (architektura systému)
8. Systém LTE (zpracování signálů)
9. Systémy LTE-Cat, NB-IoT
10. Systémy WPAN (Bluetooth, ZigBee) a WLAN (802.11)
11. Systémy LPWAN (LoRa, SigFox)
12. Systémy pro komunikaci strojů (M2M) a vozidel (ITS)
13. Perspektivní systémy (5G, 5G SA, 5G NSA), vývojové trendy v mobilních komunikacích, klíčové oblasti vývoje 

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní parametry sítě GSM
2. Testování mobilní stanice systému GSM
3. Měření dílčích obvodů mobilní stanice
4. Měření základních parametrů signálů
5. Ověřování vlastností Walshových funkcí a PN sekvencí
6. Měření charakteristik přenosového kanálu
7. Vlastnosti OFDM
8. Fyzická vrstva systému LTE
9. Měření základních parametrů systémů Bluetooth a Wi-Fi
10. Měření signálu LoRa v pásmu 2,4 GHz 

eLearning