Detail předmětu

Vysoce náročné výpočty

FIT-VNDAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na praktické metody řešení náročných vědecko-technických výpočtů. Provádí se rozbor numerického řešení soustav diferenciálních rovnic a hodnotí se paralelní spolupráce mikroprocesorů na principu diferenciálního počtu. Důraz je kladen na pochopení problematiky metod proměnného řádu a kroku (hp-metody). Pro numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic se používá originální metoda založená na přímém využití Taylorovy řady. K dispozici je simulační jazyk TKSL (FOS) s rovnicovým zápisem zadaného problému.
Uvádí se těsná souvislost rovnicového a blokového zápisu a analyzuje se blokové schéma jako datový vstup. Uvádí se numerické výpočty se zaměřením na následující technické problémy: řešení rozsáhlých soustav diferenciálních rovnic, řešení rozsáhlých soustav algebraických rovnic, řešení parciálních diferenciálních rovnic, stiff systémy, úlohy z regulace, elektrická simulace VLSI obvodů, modelování mechanických soustav, elektrostatické a elektromagnetické pole. Součástí předmětu je analýza paralelních algoritmů a návrh specializovaných architektur pro numerické řešení diferenciálních rovnic. Většina technických úloh vede na maticový zápis. Jednotlivé technické problémy budou rovněž řešeny v prostředí MATLAB/Simulink.

Okruhy otázek k SDZ

 1. Analytické řešení diferenciálních rovnic.
 2. Numerické řešení diferenciálních rovnic.
 3. Extrémně přesné řešení diferenciálních rovnic metodou Taylorovy řady, knihovní podprogramy přesných výpočtů.
 4. Paralelní vlastnosti metody Taylorovy řady, základy programování specializovaných paralelních úloh s využitím diferenciálního počtu (těsná souvislost rovnicového a blokového zápisu).
 5. Adjungované diferenciální operátory a paralelní řešení diferenciálních rovnic s časově proměnnými koeficienty.
 6. Metodika řešení rozsáhlých soustav algebraických rovnic převodem na obyčejné diferenciální rovnice.
 7. Fourierova řada a určité integrály.
 8. Simulace elektrických obvodů.
 9. Řešení praktických problémů popsaných parciálními diferenciálními rovnicemi.
 10. Koncepce elementárního procesoru specializovaného paralelního výpočetního systému.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Numerická matematika

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

V průběhu semestru budou probíhat bodovaná počítačová cvičení. Libovolné cvičení bude možnost v závěrečných týdnech semestru nahradit.

Učební cíle

Získat přehled a základy praktického využití vybraných metod numerického řešení diferenciálních rovnic pro extrémně přesné a rychlé řešení náročných vědecko-technických výpočtů.
Schopnost analýzy vybraných metod numerického řešení diferenciálních rovnic pro extrémně přesné a rychlé řešení vědecko-technických úloh.
 • Samostatné řešení netriviální soustavy diferenciálních rovnic.

Doporučená literatura

Kozubek, T., Brzobohatý, T., Jarošová, M., Hapla, V., Markopoulos, A.: Lineární algebra s MATLABem, učební text MI21 VŠB-TU Ostrava, 2012 (elektronicky dostupné z http://mi21.vsb.cz/sites/mi21.vsb.cz/files/unit/linearni_algebra_s_matlabem.pdf)
Přednášky ve formátu PDF

 • Hairer, E., Norsett, S. P., Wanner, G.: Solving Ordinary Differential Equations I, vol. Nonstiff Problems. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1987.
  Meurant, G.: Computer Solution of Large Linear System, North Holland, 1999
  Burden, R. L.: Numerical analysis,  Cengage Learning, 2015
  Golub, G. H.: Matrix computations, Hopkins Uni. Press, 2013
  Duff, I. S.: Direct Methods for Sparse Matrices (Numerical Mathematics and Scientific Computation), Oxford University Press, 2017
  Corliss, G. F.: Automatic differentiation of algorithms, Springer-Verlag New York Inc., 2002
  Vavřín, P.: Teorie automatického řízení I (Lineární spojité a diskrétní systémy). VUT, Brno, 1991.
  Vitásek,E.: Základy teorie numerických metod pro řešení diferenciálních rovnic. Academia, Praha, 1994.
  Šebesta, V.: Systémy, procesy a signály I. VUTIUM, Brno, 2001.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Metodika sériového a paralelního výpočtu (zpětnovazební stabilita paralelních výpočtů)
 2. Extrémně přesné řešení diferenciálních rovnic metodou Taylorovy řady
 3. Paralelní vlastnosti metody Taylorovy řady
 4. Základy programování specializovaných paralelních úloh s využitím diferenciálního počtu (těsná souvislost rovnicového a blokového zápisu)
 5. Paralelní řešení obyčejných diferenciálních rovnic s konstatními koeficienty
 6. Adjungované diferenciální operátory a paralelní řešení diferenciálních rovnic s časově proměnnými koeficienty
 7. Metodika řešení rozsáhlých soustav algebraických rovnic převodem na obyčejné diferenciální rovnice
 8. Paralelní aplikace Bairstowovy metody při hledání kořenů algebraických rovnic vysokých stupňů
 9. Fourierova řada a určité integrály
 10. Simulace elektrických obvodů
 11. Řešení praktických problémů popsaných parciálními diferenciálními rovnicemi
 12. Knihovní podprogramy přesných výpočtů
 13. Koncepce elementárního procesoru specializovaného paralelního výpočetního systému

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Simulační systém TKSL (FOS), MATLAB, Simulink
 2. Testovací příklady řešení exponenciálních funkcí
 3. Diferenciální rovnice 1. řádu
 4. Diferenciální rovnice 2. řádu
 5. Generování funkcí času
 6. Generování funkcí obecné proměnné
 7. Výpočet určitých integrálů
 8. Soustava lineárních algebraických rovnic
 9. Modelování elektronických obvodů
 10. Laplaceova rovnice
 11. Rovnice vedení tepla
 12. Vlnová rovnice
 13. Regulační obvody

eLearning