Detail předmětu

Moderní teoretická informatika

FIT-TIDAk. rok: 2023/2024

Předmět diskutuje pokročilá témata teoretické informatiky. Zaměřuje se na nejmodernější výzkum v oblasti automatů, formálních jazyků, formálních modelů, vyčíslitelnosti, složitosti a překladu. Detailně jsou objasněny souvislosti mezi teoretickou informatikou a matematikou. Filosofické aspekty informatiky jsou rovněž vyloženy. Získání a porozumnění presentovaných poznatků je ověřeno zpracováním vlastní tvůrčí tématické práce studenta.

Okruhy otázek k SDZ:

 1. Normální formy obecných gramatik.
 2. Regulované gramatiky.
 3. Maticové gramatiky.
 4. Programované přepisovaní.
 5. Gramatiky s nahodilým kontextem.
 6. CD gramatické systémy.
 7. PC gramatické systémy.
 8. L systémy.
 9. Gramatiky s rozptýleným kontextem.
 10. Převodníky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Formální jazyky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

1. Vypracování referátu během semestru:

 • Hodnocení až 40 bodů, z toho 30 písemná část a 10 ústní část (prezentace, typicky v angličtině)
 • Téma referátu nejlépe se vztahem k tématu dizertace, ale s využitím vhodného matematického aparátu, nejlépe s blízkou vazbou k teoretické informatice. Téma musí být schváleno garantem předmětu (prof. Meduna).
 • Referát nutno odevzdat alespoň týden před prezentací. Odevzdání se provede elektronicky na email meduna@fit.vut.cz s předmětem "TID-referat". Pozor! Při opožděném odevzdání, dojde ke ztrátě cca 10 bodů za každý den zpoždění.
 • Po prezentaci bude možno stávající verzi referátu vylepšit a znovu odevzdat. Tato verze pak bude hodnocena.

2. Ústní zkouška se skládá ze dvou otázek, každá za 30 bodů.

Učební cíle

Vytvořit podrobný přehled o současné problematice diskutované v teoretické informatice. Zdokonalit a utvrdit schopnost tvůrčím způsobem využívat získaných poznatků z moderní teoretické informatiky ve vlastním výzkumu.
Podrobný přehled o poznatcích současné teoretické informatice a schopnost je využít ve vlastním výzkumu.

Doporučená literatura

MEDUNA Alexander: Automata and Languages. London, Springer, 2000
Kopie přednášek
mnoho nejnovějších článků, vědeckých zpráv a knih

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program IT-DR-1H doktorský

  specializace DRH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod; zopakování důležitého materiálu.
 2. Řízené formální modely: principy.
 3. Maticové gramatiky.
 4. Programované přepisovaní.
 5. Gramatiky s nahodilým kontextem.
 6. Levé verze řízených gramatik.
 7. Hierarchie jazykových tříd definovaných řízenými gramatikami.
 8. CD gramatické systémy.
 9. PC gramatické systémy.
 10. L systémy.
 11. Semiparalelní formální modelů; multi-gramatiky.
 12. Gramatiky s rozptýleným kontextem.
 13. Nové verze klasických automatů.
 14. Stávající trendy teoretické informatiky; shrnutí.

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Dvě tematické práce založené na vybraných vědeckých studiích z oblasti teoretické informatiky.