Detail předmětu

Praktikum z kosmetologie

FCH-MC_KOS_PAk. rok: 2023/2024

Kurz je určen pro posluchače navazujícího magisterského studia studijních oborů Chemie potravin a biotechnologií a Spotřební a fyzikální chemie. Zaměřuje se na praktické využití znalostí z kosmetologie a technologie kosmetiky, jako je zpracování surovin, přídavné látky, hodnocení stability a bezpečnosti a účinků různých typů kosmetických přípravků. Součástí je zpracování samostatného jednosemestrálního projektu na zadané téma a jeho prezentace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Pro úspěšné absolvování kurzu se doporučuje mít absolvovaný předmět Chemie a technologie kosmetických výrob. 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Student musí prokázat, že je schopen použít teoretické vědomosti v praxi. Úspěšné absolvování kurzu je podmíněno aktivní účastí na praktických úlohách, vypracováním protokolů a odevzdáním semestrálního projektu.


Účast na praktických úlohách je povinná. Součástí je vypracování krátkého semestrálního projektu a odevzdání všech protokolů z jednotlivých úloh.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty po praktické stránce s technologiemi výroby a hodnocením kosmetických přípravků.
Studenti jsou konfrontováni s nejnovějšími poznatky výzkumu v oblasti kosmetologie, s technologií výroby jednotlivých typů výrobků, jejich kompozicí, vlastnostmi, účinky a hodnocením bezpečnosti.

Základní literatura

Záhajský, Jiří. Zevní dermatologická terapie a kosmetika: pohledy klinické, fyziologické a biologické. Praha: Grada, 2006. (CS)

Doporučená literatura

Němcová, A.: Praktikum z kosmetologie, FCH VUT (elektronická učební podpora, dostupné na: https://moodle.vut.cz/course/view.php?id=242695) (CS)
Carli Belinda. Cosmetic Formulations: A Beginners Guide. Institute of Personal Care Science, 2020 (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

    specializace CHBL , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Kurz je určen pro posluchače navazujícího magisterského studia studijních oborů Chemie potravin a biotechnologií a Spotřební a fyzikální chemie. Zaměřuje se na praktické využití znalostí z kosmetologie a technologie kosmetiky, jako je zpracování surovin, přídavné látky, hodnocení stability a bezpečnosti a účinků různých typů kosmetických přípravků. Součástí je zpracování samostatného jednosemestrálního projektu na zadané téma a jeho prezentace.

Osnova praktika je uvedena v blocích, protože některé laboratorní úlohy vyžadují delší práci, než je hodinová dotace. Několik úloh lze však zpracovávat souběžně, což umožní efektivní využití času i vybavení laboratoře.

Týden 1.: Pravidla bezpečnosti a speciální pravidla práce v kosmetologické laboratoři
Týden 2.–4.: Praktická příprava různých typů základních kosmetických přípravků (mýdlo; šampón; krém; lotion; tonikum; mast)
Týden 5.–6.: Praktická příprava různých typů kosmetických výrobků s aktivní složkou a testování účinků (UV filtry, antimikrobiální složky, antioxidanty, dezinfekční složky)
Týden 7.–8.: Příprava speciálních kosmetických výrobků a hodnocení jejich senzorické kvality a bezpečnosti (peeling, pomáda na rty, oční stíny, parfémová voda)
Týden 9.–12.: Zpracování a prezentace semestrálního projektu
Týden 13.: Exkurze do výrobního podniku kosmetických přípravků

eLearning