Detail předmětu

Nutraceutika a funkční potraviny

FCH-MC_NFPAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na
- prohloubení znalostí o jednotlivých nutrientech a jejich vztahu ke zdraví
- získání poznatků o biologicky aktivních látkách - tzv. nutraceutika, jejich zdroje a využití v potravinách
- prohloubení znalostí a souvislostí mezi výživou a zdravím - alergie, neinfekční choroby hromadného výskytu (civilizační choroby)
- rozšíření poznatků o různých přístupech ke změně životního stylu: wellness-cesta ke zdraví, racionální způsob stravování, alternativní způsoby stravování
- aktuální vědecké ponatky studia vlivu nutraceutik a funkčních potravin na zdraví

Základní pojmy a definice, klasifikace nutraceutik. Pozitivní i negativní účinky nutraceutik, možné interakce s léčivy nebo jinými složkami potravin. Zdroje nutraceutik, možnosti izolace aktivních složek z potravin a rostlinných i živočišných tkání. Biologicky aktivní složky rostlin Probiotika a prebiotika, mikrobiální nutraceutika. Rostlinné steroly a fenolové sloučeniny. Nutričně významné mastné kyseliny a jejich deriváty. Aminokyseliny a oligopeptidy. Přírodní antioxidanty a vitaminy. Nutričně význammné sacharidy a jejich deriváty,vláknina. Makro- a mikronutrienty. Biologicky aktivní látky nutraceutik v prevenci civilizačních chorob. Nutraceutika a speciální výživa.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Studenti by měli mít základní vědomosti z výživy a fyziologie člověka a biochemie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet - aktivní účast ve výuce, zpracování  a přednesení prezentace na dané téma. Zpracování případové studie (modelový jídelníček zaměřený na některý ze speciálních dietních a stravovacích režimů - př. vegetariáni, makrobiotici, vegani, paleostrava; diabetická dieta, redukční diety apod.)

Zkouška: písemný test – test z celé látky,(50 otázek, hodnocení 0-2 body za otázku)
 Ústní část – diskuse nad testovými otázkami + otázky z probíraného učiva.


Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Učební cíle

Kurz si klade za cíl rozšířit vědomosti studentů o biologicky aktivní složky potravin, rostlinných a živočišných tkání využitelných v prevenci chorob a zlepšení kvality výživy. Otevírá pro studenty i skrytá nebezpečí plynoucí z možných interakcí nurtaceutik z ostatními složkami potravin a léčiv. Přednáška přináší i informace o přípravcích, které jsou využívány pro speciální výživu při sportu, k podpoře imunity, činnosti mozku a další.
Studenti získají znalosti a přehled o biologicky aktivních látkách potravin, rostlinných a živočišných tkání, které mohou být účinně využity k podpoře imunity organismu a prevenci civilizačních nemocí. Náplní přednášek jsou i konkrétní speciální potraviny a nutraceutika a jejich vztah k zásadám zdravé výživy. Náplní cvičení je aktivní účast na kolektivních diskuzích, prezentace na zvolené téma a sestavení modelového jídelníčku pro některou ze specifických skupin obyvatel.

Základní literatura

Kasper Heinrich: Výživa v medicíně a dietetika 2015 (CS)
Sharma Sangita a kolektiv: Klinická výživa a dietologie 2018 (CS)

Doporučená literatura

E-learningové přednášky s aktuální separátní literaturou, https://moodle.vutbr.cz/course/view.php?id=223063 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

    specializace CHBL , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program NPCP_PCHBT magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Sylabus přednášek - rozsah 2 hod/týdně:

1. Základní pojmy a definice, klasifikace nutraceutik
2. Pozitivní i negativní účinky nutraceutik, možné interakce s léčivy nebo jinými složkami potravin
3. Zdroje nutraceutik, možnosti izolace aktivních složek z potravin a rostlinných i živočišných tkání
4. Biologicky aktivní složky rostlin
5. Probiotika a prebiotika, mikrobiální nutraceutika
6. Rostlinné steroly a fenolové sloučeniny
7. Nutričně významné mastné kyseliny a jejich deriváty
8. Aminokyseliny a oligopeptidy
9. Přírodní antioxidanty a vitaminy
10. Nutričně význammné sacharidy a jejich deriváty,vláknina
11. Makro- a mikronutrienty
12. Biologicky aktivní látky nutraceutik v prevenci civilizačních chorob
13. Nutraceutika a speciální výživa

Náplň cvičení:

Konzultace v kombinovaném studiu

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Náplní cvičení je aktivní účast na kolektivních diskuzích, prezentace na zvolené téma a sestavení modelového jídelníčku pro některou ze specifických skupin obyvatel. Vybraná témata kolektivních diskusí - jedno téma připadá na 2 semináře: 1.Pozitivní i negativní účinky nutraceutik, možné interakce s léčivy nebo jinými složkami potravin. 2. Zdroje nutraceutik. Biologicky aktivní složky rostlin, živočichů a mikroorganismů - steroly a fenolové sloučeniny, mastné kyseliny a jejich deriváty. 3. Probiotika a prebiotika, mikrobiální nutraceutika. 4. Aminokyseliny a oligopeptidy. Nutričně význammné sacharidy a jejich deriváty,vláknina. Makronutrienty. 5. Přírodní antioxidanty a vitaminy. Vybrané mikronutrienty. Minerály. 6. Biologicky aktivní látky nutraceutik v prevenci civilizačních chorob. 7. Výživa specifických skupin obyvatelstva.

eLearning