Detail předmětu

Odborná praxe - BT

FCH-BC_ODP_BAk. rok: 2023/2024

Odborná praxe v podniku zaměřeném na biotechnologie. Studenti se seznámí s fungováním konkrétního podniku oboru, a to po stránce technologické, řídící nebo vývojové. Poznají význam komunikace a spolupráce při praktické aplikace teoretických poznatků. Předmět je určen především pro studenty s vlastními kontakty na biotechnologické podniky, kde si možnost praxe mohou sami dohodnout..

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou získání zápočtu je pravidelná docházka do podniku, kde se praxe vykonává, vedení výkazu o provedené práci a dále vypracování prezentace o poznatcích získaných během praxe. Absolvování praxe musí být doloženo potvrzením podniku (může být součástí pracovního výkazu). Je třeba absolvovat praxi v rozsahu 2 týdnů.
Student vypracuje prezentaci o odborné praxi v rozsahu 5 - 10 stran, která může být podkladem pro vypracování bakalářské práce. Student absolvuje odbornou praxi v rozsahu 2 týdnů.

Učební cíle

Cílem odborné praxe je, aby si student ověřil své teoretické znalosti získané v průběhu studia a tak byl schopen lépe a rychleji plnit požadavky budoucího zaměstnavatele.
Znalost konkrétní výrobní nebo vývojové praxe, technologie v podniku zaměřeném na biotechnologické výroby.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHTPO bakalářský

    specializace BT , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program BPCP_CHTPO bakalářský

    specializace BT , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Osnova předmětu je určena dohodou fakulty s podnikem, kde bude praxe vykonávána.

eLearning