Detail předmětu

Zkoušení mechanických vlastností

FSI-9ZMVAk. rok: 2023/2024

Rozvoj materiálové vědy vedl ke zdokonalování existujících a k vývoji nových konstrukčních materiálů. Většina konstrukčních materiálů používaných především při projektování a při výrobě strojů a konstrukcí je vybírána na základě výsledků mechanických zkoušek, jež určují základní užitné vlastnosti těchto materiálů.
Z hlediska správné analýzy a využití výsledků zkoušek je třeba, aby lidé, kteří nepracují přímo v oblasti zkoušení, pochopili jednak obecnou filozofii zkoušení a jednak dokázali poznat použitelnost, výhody a omezení daného zkušebního postupu.
Tento kurz je zaměřen na pochopení této problematiky v souvislosti s jednotlivými mechanickými zkouškami a charakteristikami odezvy materiálů na mechanické namáhání.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Dobrá znalost mezních stavů materiálů a jejich zkoušení.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Kurz je ukončen ústní zkouškou
Frekventant kurzu zpracuje písemné pojednání na téma mechanických zkoušek, které má souvislost s tématem jeho doktorské práce. Alternativně může připravit a odprezentovat toto téma pro ostatní účastníky kurzu.

Učební cíle

Prohloubení znalostí o metodách měření mechanických charakteristik konstrukčních materiálů, které doktorand potřebuje ke své práci.
Absolvent kurzu získá představu o metodách studia mechanických vlastností materiálů případně provede potřebná měření pro svoji práci.

Základní literatura

Kolektiv: Metals Handbook, Vol. 8, Mechanical Testing. ASM, Metals Park, 1989. (EN)
Kolektiv: ASM Handbook, Vol 19, Fatigue and Fracture. ASM International, 1996 (EN)
M. Meyers, K. Chawla: Mechanical Behavior of Materials, Cambridge University Press, 2009 (EN)
Standardy. EN, ISO, ASTM (EN)

Doporučená literatura

Pavol Veles: Mechanické vlastnosti a skůšanie kovov. SNTL/ ALFA 1985,
Pluhař, J. a kol.: Nauka o materiálech, SNTL/ALFA 1989 , 0

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-MAT-K doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený
  • Program D-MAT-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Měření základních mechanických charakteristik konstrukčních materiálů typu kov, keramika, plast a kompozity.
2. Jevy na mezi kluzu, deformační zpevňování a jejich měření.
3. Digitální korelační analýza - lokální deformace.
4. Modul pružnosti, metody měření.
5. Lomová houževnatost, LELM, EPLM - v rozsahu dle potřeb doktorandů.
6. Únavové vlastnosti - měření a interpretace.
7. Crepové chování - měření a interpretace.
8. Nanoindentace, instrumentovaná mikrotvrdost, vrypové zkoušky.
Obsah předmětu je modifikován podle požadavků vedoucího doktorandského projektu a tématu doktorské práce.