Detail předmětu

Plánování experimentu

FSI-9PLEAk. rok: 2023/2024

Úvod. Strategie plánování experimentu. Interakce. Dvoufaktorový model. Ortogonální plán experimentu. Rotabilní plán experimentu. Centrálně kompoziční plán experimentu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Nejsou

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška bude udělena na základě prezentace čí předložení vědeckého článku, kde student prezentuje použití plánovaného experimentu (DoE) v oboru jeho výzkumů.
Přednáška nepovinná

Učební cíle

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními postupy, jež se používají
při efektivním experimentování. Úkolem kurzu je ukázat, že nestačí provést
nějaký experiment, ale že je nanejvýš nutné se po analýze výsledků zabývat
též vhodností modelu.Student bude schopen plánovat a statisticky korektně vyhodnotit vědecký experiment.

Základní literatura

Montgomery, D.C.:: Design and Analysis of Experiments.. John Wiley & Sons. New Zork, 1991.
Himmelblau, D.M.:: Process Analysis by Statistical Methods.. John Wiley & Sohns. New York, 1969.

Doporučená literatura

Jarošová, E.:: Navrhování experimentů.. EO VŠE. Praha, 1998.
Felix, M.; Bláha, K.:_: Matematickostatistické metody v chemickém průmyslu.. SNTL. Praha, 1962.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-IME-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, doporučený
  • Program D-IME-P doktorský, 1. ročník, letní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod.
2. Strategie plánování experimentu.
3. Interakce.
4. Dvoufaktorový model.
5. Ortogonální plán experimentu.
6. Rotabilní plán experimentu.
7. Tří a vícefaktorový plán
8. Plný faktorový experiment
9. Zkrácený faktorový experiment
10. Centrálně kompoziční plán experimentu.

eLearning