Detail předmětu

Pokročilá diagnostika technických systémů

FSI-9PDTAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na pokročilou diagnostiku technických systémů, které se vyskytují ve strojírenské nebo energetické praxi. Navazuje na základní teorii technické diagnostiky a tuto rozvíjí o moderní přístupy. Jedná se především o aplikaci vhodných metod analýzy diagnostických veličin a matematických metod rozpoznávání a klasifikace. Obsah předmětu je také zaměřen na detekci a lokalizaci vzniklých poruch, jsou tedy předloženy vybrané moderní pokročilé diagnostické postupy a metody.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Předpokládají se znalosti ze středoškolské matematiky, fyziky a elektrotechniky a základní znalosti z technické diagnostiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Ke zkoušce studenti nastudují v určeném rozsahu předepsanou látku. Zkouška je realizována písemným testem, student může z tohoto testu získat až 100 bodů.
Předmět je realizován formou přednášek a konzultací, je kontrolovaná účast.

Učební cíle

Cílem kurzu je získání teoretických a praktických znalostí z oblasti diagnostiky technických systémů.
Student získá ve smyslu uvedené anotace rozsáhlé a komplexní znalosti z oblasti pokročilé diagnostiky technických systémů, které mu umožní se v průmyslové strojírenské a elektrotechnické praxi erudovaně zapojit do řešení různých diagnostických problémů.

Základní literatura

Juan Carlos Jauregui Correa and Alejandro Lozano Guzman. Mechanical Vibrations and Condition Monitoring. 1st Edition. London, Academic Press 2020. ISBN: 9780128197967. (EN)
DUFFUAA, S. O. and RAOUF, A. Planning and Control of Maintenance Systems. Modelling a Analysis. 2. vydání. Springer International Publishing AG, Switzerland, 2016. 348 s. ISBN 9783319371818. (EN)
BERNARD,K.aj. Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí. 1.vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008, ISBN 978-80-7204-591-4. (CS)
TAYLOR,J.I. The Vibration Analysis Handbook. 1. vydání. Tampa: Vibration Consultants, 2003, 375 s.ISBN 0-9540517-2-9. (EN)
HAMMER, M. Metody umělé inteligence v diagnostice elektrických strojů. 1.vydání. Praha: BEN-technická literatura, 2009, 400 s. ISBN 978-80-7300-231-2. (CS)
KREIDEL,M. a ŠMÍD,R. Technická diagnostika. 1.vydání. Praha: BEN-technická literatura,2006,408 s. ISBN 80-7300-158-6. (CS)
KREIDEL,M., PETR,J. aj. Diagnostické systémy. 1. vydání. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001, 408 s. ISBN 80-01-02349-4. (CS)
HLAVÁČ, V. a SEDLÁČEK, M. Zpracování signálů a obrazů. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03110-1. (CS)

Doporučená literatura

DUFFUAA, S. O. and RAOUF, A. Planning and Control of Maintenance Systems. Modelling a Analysis. 2. vydání. Springer International Publishing AG, Switzerland, 2016. 348 s. ISBN 9783319371818. (EN)
NOVÝ, R. Hluk a chvění. 1. vydání. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1995, 205 s. ISBN 80-01-01306-5. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-KPI-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, doporučený
  • Program D-KPI-P doktorský, 1. ročník, letní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednáška (konzultace):
1. Úvod do technické diagnostiky-základní pojmy
2. Diagnostický signál, jeho popis a rozbor, potlačování šumu, filtrace, amplitudová modulace, slepé zpracování signálu
3. Rozpoznávání v technické diagnostice, klasifikace a odhadování, příznaky, statistické metody klasifikace
4. Umělá inteligence v diagnostice
5. Vibrodiagnostika – základní pojmy, senzory výchylky, polohy, posuvu, rychlosti, zrychlení, otáček
6. Vibrodiagnostika – analýza signálu
7. Hluková diagnostika, akustická emise
8. Interferometrie v defektoskopii, ultrazvuková defektoskopie
9. Magnetická defektoskopie, elektromagnetická defektoskopie, průmyslová radiologie
10. Potenciometrie, kapilární defektoskopie, termografie