Detail předmětu

Prostředky automatického řízení

FSI-9PARAk. rok: 2023/2024

V kurzu jsou probrány prostředky automatického řízení, obsažené ve smyčce řízení, tj. snímače, členy pro přenos a transformaci signálů, ústřední členy regulátorů, programovatelné automaty, a akční členy. U těchto prostředků je vysvětlen princip, funkce, vlastnosti, parametry a konstrukční řešení.
Detailnější výklad je věnován analogovým regulátorům a jejich realizaci pomocí operačních zesilovačů a taktéž číslicovým kompaktním regulátorům.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Předpokládají se znalosti základů automatického řízení.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Požadavky na zkoušku :
základem je písemná část s odpověďmi na 12 otázek z látky, obsažené v přednáškách.
Účast na přednáškách je doporučená.

Učební cíle

Cíle předmětu: Seznámit posluchače s dílčími členy obvodů automatického řízení, s jejich řešením, funkcemi a využitím.
Získání přehledu o možnostech výběru, návrhu a aplikačních možnostech jednotlivých členů řídicích obvodů.
Posluchač bude schopen navrhovat a seřizovat obvody automatického řízení.

Základní literatura

Němec, Z.: Prostředky automatického řízení, elektrické. Sudijní opora oboru Aplikovaná informatika a řízení. VUT Brno, FSI, ÚAI. Dostupné z
Němec, Z.: Regulátory a programovatelné automaty. Sudijní opora oboru Aplikovaná informatika a rízení. VUT Brno, FSI, ÚAI.
Hughes, T.A., Programmable Controllers (4. Edition), ISA, 2004 (EN)
Isermann, Rolf: Mechatronic systems—fundamentals, Springer Netherlands, 2008 (EN)

Doporučená literatura

Balátě, J. : Technické prostředky automatického řízení. Praha, SNTL 1986.
Beneš, P. a kol.:Automatizace a automatizační technika, díl 3- Prostředky automatizační techniky. Computer Press, Praha, 2000.
Schmid, D.: Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku. Praha, 2005.
Nilsson, J. W.: Electric Circuits. Addison-Wesley Publishing Company, 1990. (EN)
Bolton, W. Mechatronics: electronic control systems in mechanical and electrical engineering, 2003. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-APM-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, doporučený
  • Program D-APM-P doktorský, 1. ročník, letní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, všeobecné vlastnosti PAŘ
2. Snímače
3. Členy pro transformaci signálů a informací
4. Přenos informací (signálů, údajů)
5. Regulátory a ústřední členy regulátorů
6. Programovatelné automaty, všeobecně, hardware, software
7. Akční členy