Detail předmětu

Světelná mikroskopie

FSI-9MIKAk. rok: 2023/2024

Předmět objasňuje principy světelné mikroskopie pomocí geometrické a vlnové optiky. Zobrazení plošných objektů je detailně analyzováno využitím formalismu pupilových a přenosových funkcí. Jsou vysvětleny základy pokročilých mikroskopických metod a směry jejich vývoje (mikroskopie konfokální, fluorescenční, interferenční, využití nelineárních jevů, Ramanova rozptylu, stimulované emise světla).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Vlnová a fourierovská optika, geometrická optika.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška je ústní. Ověřuje se detailní znalost probrané látky.
Účast na přednáškách není povinná, je však doporučována.

Učební cíle

Porozumění principům světelné mikroskopie a mikroskopického zobrazení,
znalost konvenčních a pokročilých mikroskopických technik.
Znalost základů světelné mikroskopie a schopnost jejich aplikace v praxi.

Základní literatura

D. B. Murphy: Fundamentals of light microscopy and electronic imaging. Wiley-Liss, Hoboken 2001. (EN)
Born, M., Wolf, E.: Principles of Optics. 7th (expanded) ed.. Cambridge University Press, Cambridge 1999 (EN)
A. R. Hibbs: Confocal Microscopy for Biologists. Springer, 2004. (EN)
T. Wilson: Confocal Microscopy. Academic Press, London 1990 (EN)

Doporučená literatura

M. Born, E. Wolf: Principles of Optics. 7th (expanded) ed.. Cambridge University Press, Cambridge 1999
J. W. Goodman: Introduction to Fourier Optics. 2nd ed.. McGraw-Hill, New York 1996
E. Keprt: Teorie optických přístrojů 2, Teorie a konstrukce mikroskopu, SPN, Praha 1966.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-FIN-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, doporučený
  • Program D-FIN-P doktorský, 1. ročník, letní semestr, doporučený
  • Program D-MAT-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, doporučený
  • Program D-MAT-P doktorský, 1. ročník, letní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Světlo jako elektromagnetické vlnění, koherence světla, Hopkinsův vztah.
2. Základy geometrické optiky, optické vady, základní prvky mikroskopu.
3. Historický přehled.
4. Vlnový popis zobrazení, Abbeova teorie, impulsová odezva.
5. Koherentní a optická funkce přenosu.
6. Základní techniky konvenční mikroskopie, světlé a temné pole.
7. Fázový kontrast.
8. Polarizované světlo.
9. Konfokální mikroskopie.
10. Interferenční mikroskopie.
11. Fluorescenční mikroskopie, moderní techniky mikroskopie.