Detail předmětu

Automatizace a řízení výrobních systemů

FSI-9ARVAk. rok: 2023/2024

Předmět je určen pro doktorské studium. Jeho obsahem je všeobecný přehled o výrobních systémech z hlediska možností automatizace a řízení procesů, které v nich probíhají. Dále přehled o automatizačních prostředcích zde užívaných a o metodách a strategiích řízení výrobních procesů. Detailní náplň vybraných částí předmětu je individuální a je zaměřena na téma disertační práce studenta.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Přepokládají se znalosti na úrovni absolventa magisterského studia z oblastí:
Výrobní systémy a jejich struktura
Počítačová podpora výrobních procesů
Automatizační prvky používané v oblasti výrobních zařízení.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Student zpracuje samostatně návrh použití automatizačních prostředků a algoritmů řízení pro vybranou aplikaci. Obecné znalosti a vědomosti prokazuje při ústní zkoušce.
Předpokládá se samostatné studium s využitím konzultací vyučujícího.

Učební cíle

Cílem předmětu je dát studentům hlubší znalosti z oblasti automatizace a řízení výrobních systémů a výrobních procesů. Důraz je rovněž kladen na aplikaci automatizačních a řídicích postupů na konkrétní aplikaci těchto postupů do oblasti blízké tématu disertační práce.
Dobrá orientace studenta v oblasti automatizace a řízení výrobních systémů a výrobních procesů. Schopnost aplikace obecných principů při řešení konkrétních praktických úloh v návaznosti na téma disertační práce.

Základní literatura

Tomek G., Vávrová V. Řízení výroby, Grada Publishing 2000, ISBN 80-7169-955-1
NOF, S. Y. Springer Handbook of Automation. Springer, 2009. 1812 s. ISBN 978-3-540-78830-0 (EN)
PIRES, J. N. Industrial Robots Programming: Building Applications for the Factories of the Future. Springer, 2008. 282 s. ISBN 978-0-387-23325-3 (EN)
BOLTON, William. Instrumentation and Control Systems (Second Edition). Second Edition. Kidlington: Newnes, 2015. ISBN 978-0-08-100613-9. (EN)
FRANKLIN, Gene F., J. David POWELL a Abbas EMAMI-NAEINI, [2015]. Feedback control of dynamic systems. Seventh edition. Boston: Pearson. ISBN 01-334-9659-7. (EN)

Doporučená literatura

Lin G.C.I., Nagalingam S.V., CIM Justification and optimisation, Taylor & Francis, 2000, ISBN 0-7484-0858-4

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-APM-K doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený
  • Program D-APM-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Předmět je určen pro doktorské studium.
Výuka probíhá individuálně.Jejím obsahem je všeobecný přehled o výrobních systémech z hlediska možností automatizace a řízení procesů, které v nich probíhají.
Detailní náplň vybraných částí předmětu je individuální a je zaměřena na téma disertační práce studenta.