Detail předmětu

Seminář k diplomové práci (M-KSB)

FSI-XD8Ak. rok: 2023/2024

Předmět pokračuje v řešení problematiky, která byla zadána jako diplomový projekt.

Pro ověření a zdokonalení  verbální prezentace výsledků řešení obhájí student  před vyučujícími a spolužáky  navržený způsob řešení a prezentuje dosažené výsledky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Studenti musí mít k dispozici dílčí výsledky, které získali při zpracování své diplovové práce.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro zápočet je nezbytné: 1. Účastnit se během semestru vypsaných kontrol stavu řešení úkolu a přesvědčivě na nich obhájit průběžné výsledky práce. 2. Odevzdat v termínu písemný produkt "Závěrečný projekt" v rozsahu cca 20 stránek.
Účast na výuce je doporučená.

Učební cíle

Cílem předmětu je pokračovat v řešení problematiky, která byla zadána jako diplomový projekt. Pro ověření a zdokonalení si verbální prezentace výsledků řešení obhájí posluchač během diplomového semináře před vyučujícími a spolužáky jím navržený způsob řešení a prezentuje dosažené výsledky.
1.Naučit se základní pravidla postupu řešení práce (i týmové) na inženýrských a vědecko-výzkumných úkolech, 2. Získat základní zkušenosti při vytváření písemné zprávy o řešení výzkumně –technického problému. 3. Získat základní zkušenosti z verbálního způsobu, obhajoby řešení technického problému.

Základní literatura

HIERHOLD, E. Rétorika a prezentace. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 392 s. ISBN 80-214-0802-2. (CS)
ČSN ISO 215:2001. Dokumentace - Formální úprava příspěvků do periodik a jiných seriálových publikací. Praha: ČNI, 2001. (CS)
ČSN ISO 7144. Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: ČNI, 1996. (CS)
ČSN ISO 690. Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: UNMZ, 2011. (CS)

Doporučená literatura

POKORNÝ, J. Myslet kreativně, 1. vyd. Brno: CERM, 2004. 124 s. ISBN 80-7204-324-2. (CS)
POKORNÝ, J. Paměť, učení, tvořivost. 1. vyd. Brno: VUT v Brně, 1996. 78 s. ISBN 80-214-0802-2. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-KSB-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, specifikace požadavků na DP
2. Metodika zpracování diplomové práce
3. Základy rétoriky
4. Cvičná prezentace
5. Zápočet

eLearning