Detail předmětu

Diplomový projekt (M-KSB) I

FSI-XD4Ak. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na vedení studentů při jejich rešeršní činnosti, studiu odborné literatury pro přípravu diplomové práce a na používání zásad psaní odborného textu. Důraz je kladen na samostatnou práci studentů. Vítána jsou zadání témat projektu z průmyslové praxe.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Předpokládají se znalosti získané v průběhu předchozího studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

1. Účast ve cvičeních.
2. Splnění podmínek průběžné kontroly - termíny budou uvedeny na individuálních zadáních začátkem semestru.
Vymezení kontrolované výuky bude individuálně stanoveno na začátku semestru vedoucím diplomové práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je umožnit řádné zpracování a odevzdání Diplomového projektu v stanovených termínech.
Posluchač se naučí základní pravidla postupu řešení práce na inženýrských úkolech, získá základní zkušenosti při vytváření písemné zprávy o řešení technického problému.

Základní literatura

Individuální, podle pokynů vedoucího diplomové práce. (Individual, following the suggestions of the supervisor of the diploma project). (CS)

Doporučená literatura

Individuální, podle pokynů vedoucího diplomové práce. (Individual, following the suggestions of the supervisor of the diploma project).

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-KSB-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Pravidelná výuka neprobíhá – předmět je určen k samostatné práci studentů na diplomové práci doma nebo v laboratořích FSI.