Detail předmětu

Programování pro Windows

FSI-VPWAk. rok: 2023/2024

Událostmi řízené programování, použití Windows API, objekty jádra, procesy a toky, synchronizační objekty, virtuální paměťový prostor, okna, dialogová okénka, ovládací prvky, prostředky (zdroje), grafické rozhraní, fonty, palety, tiskový výstup, registr, inicializační soubory.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Schopnost programovat v jazycích C, C++ nebo Pascal.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet: Fungující aplikace pro Windows.
Zkouška: Ověření znalostí základů programování pro Windows,
diskuse nad vypracovanou aplikací.
Účást na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná. Výuka probíhá podle týdenního rozvrhu. Způsob náhrady zameškaných cvičení je plně v kompetenci vyučujícího.

Učební cíle

Seznámení se základy programování pro Windows, událostmi řízeného
programování, použití API.
Tvorba středně složitých aplikací pro Windows.

Základní literatura

Simon R.J., Gouker M., Barnes B.C.: Win 32 API - průvodce vývojáře, Unis publishing, 1997 (CS)
Richter J.: Advanced Windows, Microsoft Press, 1997 (EN)

Doporučená literatura

Petzold C.: Programování ve Windows, Computer Press, 1999 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-MAI-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Okno, systém zpráv.
2. GDI, kontext zařízení, kreslení, mapovací režimy, posuvníky.
3. Klávesnice, myš, časovač.
4. Dceřiné ovládací prvky.
5. Zdroje: ikony, kurzory, znakové řetězce, nabídky, klávesové zkratky.
6. Dialogová okna.
7. Tikárna, bitové mapy.
8. Správce palet, písma.
9. Objekty jádra, procesy a toky, synchronizace.
10. Paměťová architektura Win32, výměna dat mezi procesy.
11. Registr.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s ovládáním Borland Delphi a Visual C++
2.-12. Ukázkové aplikace, programování zápočtové aplikace.
13. Zápočty.