Detail předmětu

Obnovitelné zdroje energie

FSI-UOZAk. rok: 2023/2024

Analýza transformací energií ve strojích tvoří základ první části přednášek. Je základem pro aplikaci v následujících přednáškách o obnovitelných zdrojích. Další část předmětu je věnována nejdůležitějším obnovitelným a druhotným zdrojům energie. Cvičení jsou zaměřena na návrh konkrétních typů systémů obnovitelných zdrojů energie pro vybranou budovu podle příslušných norem.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

znalost hydromechaniky a termomechaniky

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška probíhá formou písemného testu. Student pro úspěšné absolvování zkoušky musí dosáhnout minimálně 50% z maximálně dosažitelných kladných bodů.

Zápočet bude udělen na základě průběžného vypracování semestrální práce a jejího konečného odevzdání.


cvičení-prezenční listina, nahrazování individuálně

Učební cíle

Podat komplexní přehled obnovitelných zdrojů energie používaných v ČR a ve světě, včetně transformací na jiné druhy energie spolu se základními postupy pro navrhování příslušných systémů obnovitelné energie podle norem.


Student získá přehled o obnovitelných zdrojích energie v technické praxi a o jejich ekologických, ekonomických a energetických aspektech. Jednotlivé obnovitelné zdroje energie se naučí navrhovat podle příslušných norem.

Základní literatura

Cenek M.,Brož A.,Filakovský K.,Kazelle J.,Kloz M.,Orel V.,Pastorek Z.,Siegl M.,Šamánek L.,Šoch J.,Truxa J.,Vojtěchovský K.: Obnovitelné zdroje energie,FCC Public,2002
Gilgert,Large:Konec Evropské éry,MF-2003
G.Kiely:Environmental Engineering. McGraw-Hill,1996

BENDA, Vítězslav, Helena DOLEŽALOVÁ, Peter DUŠIČKA, et al. Obnovitelné zdroje energie. Praha: Profi Press, 2012, 208 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy. ISBN 978-80-86726-48-9.

(CS)

Doporučená literatura

Feist W.,Klien J.: Nízkoenergetický dům,MF-1999
Kolektiv:Obnovitelé zdroje energie:ČEZ a.s.
Melichar:Malé vodní turbiny,ČVUT,1998
KC Agrawal, Industrial Power Engineering Handbook, ISBN: 0-7506-73...

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-ENE-P bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Solární energie I 
 2. Solární energie II - fotovoltaika
 3. Energie větru
 4. Energie větru II - větrné motory
 5. Tepelná čerpadla
 6. Tepelná čerpadla II - nízkoteplotní zdroje
 7. Vodní energie
 8. Biomasa
 9. Absorpční tepelné oběhy
 10. Akumulace energie I
 11. Akumulace energie II
 12. Vodíkové technologie
 13. Shrnutí

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvodní cvičení, energetická bilance domu dle ČSN 73 0331-1
 2. Energetická bilance domu, konzultace
 3. Návrh fotovoltaického systému dle ČSN EN 15316-4-3
 4. Návrh fotovoltaického systému, konzultace
 5. Návrh fototermického systému dle TNI 73 0302
 6. Návrh fototermického systému, konzultace
 7. Návrh systému s větrnou elektrárnou dle ČSN EN 15316-4-10
 8. Návrh systému s větrnou elektrárnou, konzultace
 9. Návrh systému s tepelným čerpadlem dle TNI 73 0351
 10. Návrh systému s tepelným čerpadlem, konzultace
 11. Optimalizace navrhovaného systému
 12. Optimalizace navrhovaného systému, zápočet
 13. Náhradní cvičení

eLearning