Detail předmětu

Matematický seminář

FSI-S3MAk. rok: 2023/2024

Seminář je součástí přípravy studentů na státní závěrečnou zkoušku.
Jeho smyslem je zopakování látky z matematických předmětů vyučovaných v dosavadním studiu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předpokládá se znalost matematické látky probírané v bakalářském studiu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Student obdrží zápočet na základě docházky a závěrečného testu.
Účast bude pravidelně kontrolována, protože se však jedná o nepovinný předmět, nebude třeba omluvenou nepřítomnost nahrazovat.

Učební cíle

Předmět zajišťuje zopakování základů matematiky před státní závěrečnou
zkouškou.
Student se při "čtení matematiky po druhé" uvědomí souvislosti, které
nemohl výrazně získat během studia.

Základní literatura

See the literature given in individual subjects (EN)
Viz literaturu uvedenou u jednotlivých předmětů (CS)

Doporučená literatura

K.Rektorys a kol.: Přehled užité matematiky, SNTL, Praha, 1988 (CS)
S.Salas, E.Hille, G.Etgen: Calculus (9th edition), John Willey & Sons, Hoboken, 2002 (EN)
K.D. Joshi: Foundations of Discrete Mathematics, John Willey & Sons, New York, 1989 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-MAI-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Lineární algebra
2. Analytická geometrie
3. Diskrétní matematika
4. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné
5. Diferenciální počet funkcí více proměných
6. Integrální počet funkcí jedné proměnné
7. Integrální počet funkcí více proměnných
8. Obyčejné diferenciální rovnice
9. Nekonečné řady
10.Matematická analýza v komplexním oboru
11.Funkcionální analýza
12.Numerické metody
13.Pravděpodobnost a statistika