Detail předmětu

Seminář k diplomové práci I (M-MAI)

FSI-SSZAk. rok: 2023/2024

Na semináři každý student referuje formou třicetiminutové prezentace o tématu a výsledcích své diplomové práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předpokládají se znalosti získané dosavadním studiem a během práce na diplomovém projektu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky udělení zápočtu jsou aktivní účast na seminářích a přednáška o své diplomové práci.

Účast na semináři je povinná a bude pravidelně kontrolována. V případě omluvené nepřítomnosti bude studentovi uloženo seznámit se s prezentací diplomové práce, kterou zmeškal.

Učební cíle

Studenti se učí veřejně vystupovat a prezentovat matematické výsledky širší (matematické) veřejnosti. Tím se také
přípravují na své vystoupení při obhajobě diplomové práce.


Student se naučí veřejně vystupovat a přednášet matematické výsledky. Svoje zkušenosti pak využije při prezentování diplomové práce během státní zkoušky, při případných vystoupeních na vědeckých konferencích, apod.

Základní literatura

Literatura je zadána studentům vedoucími jejich diplomových prací. (CS)
The literature is prescribed to students by their diploma theses supervisors. (EN)

Doporučená literatura

Literature is recommended to students by the diploma thesis supervisors.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-MAI-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Seznámení studentů s formální a obsahovou stránkou odborných referátů včetně komentářů k využívání a citaci literatury a formě prezentace referátů. Po realizaci referátů následná diskuse k jejich formě a obsahu.