Detail předmětu

Programovací jazyk Java

FSI-SPJAk. rok: 2023/2024

Předmět poskytuje základy jazyka Java a úvod do objektově orientovaného programování. Seznámí studenty s třídami, objekty, pojmem dědičnosti, mapováním, aj. Předmět představí práci se soubory, s grafickým prostředím či techniku návrhu jednoduchých aplikací v jazyce Java.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Základy algoritmizace a programování, základní znalost jazyků C, C# nebo C++.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení předmětu sestává z bodů za semestrální projekt (prezentace funkčního programu v Java) (70 %) a z bodů za týdenní samostatné úlohy (30 %). Podmínkou udělení zápočtu je získání minimálně 50 % bodů ze semestrálního projektu. Za aktivní přínos ve výuce lze získat zvláštní ohodnocení.
Účast na přednáškách je vhodná, na cvičeních 100 % povinná. Výuka probíhá podle týdenního rozvrhu. Způsob náhrady zameškaných cvičení je plně v kompetenci vyučujícího.

Učební cíle

Seznámení studentů s programovacím jazykem Java a naučit je základům objektově orientovaného jazyka pro návrh jednoduchých aplikací. Naučit je základům programování s použitím primitivních a referenčních datových typů, tříd a objektů, výjimek, vláken aj. Seznámení s Java Virtual Machine či grafickým uživatelským rozhraním vhodným pro Java.
Studenti získají znalosti programovacího jazyka Java, vč. objektově orientovaného programování. Naučí se napsat jednoduché aplikace v jazyce Java a vytvořit aplikaci v grafickém uživatelském rozhraní.

Základní literatura

Pecinovský, R.: Java 14 - Kompletní příručka jazyka. Grada Publishing, 2020, ISBN: 978-80-271-1369-9, počet stran: 576. (CS)
Cay S. Horstmann, Gary Cornell: Core Java 2. Vol. I, Fundamentals. Santa Clara, Sun Microsystems Press, 2005 (EN)
Herout, P.: Učebnice jazyka Java. Nakladatelství KOPP, České Budějovice, červen 2000, ISBN 80-7232-115-3, 352 stran (CS)
S. Zakhour a kol.: Java 6, Computer Press, 2007, ISBN: 978-80-251-1575-6. (CS)
David Flanagan: Programování v jazyce Java. ComputerPress, 1997, ISBN 80-85896-78-8 (CS)

Doporučená literatura

Bogdan Kiszka: 1001 tipů a triků pro programování v jazyce Java, ComputerPress, 2003, ISBN 80-7226-989-5 (CS)
Siera K., Bates B.: Head First Java. 2nd edition. O'Reilly 2005. ISBN 978-0-596-00920-5. (EN)
On-line sources: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/ (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-MAI-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do objektově orientovaného programování a úvod do jazyka Java.
2. Základy jazyka Java: datové typy, proměnné, operátory, výrazy.
3. Řízení toku, mapování řízení toku. Ladění programu.
4. Třídy a objekty.
5. Dědičnost.
6. Výjimky.
7. Práce se soubory.
8. Kontejnery.
9. Vlákna (threads).
10. Rozhraní, grafické prostředí.
11. Generické datové typy.
12. Technika návrhu jednoduchých aplikací.
13. Rezerva přednášejícího.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané v tématech na
přednáškách, viz. Osnova přednášek. Důraz je kladen na schopnost samostatné práce, tj. na vytvoření jednoduché aplikace, často v rámci samostatných úkolů.

eLearning