Detail předmětu

Seminář k diplomové práci II (M-MAI)

FSI-SDSAk. rok: 2023/2024

V semináři studenti referují formou prezentace o výsledcích, které získali při práci na svých diplomových projektech.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předpokládají se jisté znalosti, získané během dosavadního studia a práce na diplomovém projektu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky udělení zápočtu jsou aktivní účast na seminářích a přednáška o své diplomové práci.

Účast na semináři je povinná a bude pravidelně kontrolována. V případě omluvené nepřítomnosti bude studentovi uloženo seznámit se s prezentací diplomové práce, kterou zameškal.

Učební cíle

Studenti se učí veřejně vystupovat a prezentovat matematické výsledky širší (matematické) veřejnosti. Tím se také
přípraví na své vystoupení při obhajobě diplomového projektu.


Student se naučí veřejně vystupovat a přednášet matematické výsledky. Svoje zkušenosti pak využije při prezentování diplomové práce během státní zkoušky,  při eventuálníchvystoupeních na vědeckých konferencích, apod.

Základní literatura

Literatura je předepsaná vedoucími diplomových prací. (CS)
The literature is prescribed by the diploma thesis supervisors. (EN)

Doporučená literatura

The literature is recommended by the diploma thesis supervisors.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-MAI-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

V každém týdnu bude na semináři referováno několik diplomových prací tak, aby se během semestru dostalo na všechny. Ihned po odreferování budou jednotlivé práce diskutovány.. Ihned po odreferování budou jednotlivé práce diskutovány.