Detail předmětu

Základy technické diagnostiky

FSI-RZIAk. rok: 2023/2024

Studenti budou seznámeni se základy technické diagnostiky. Předmět je zaměřen na teoretickou analýzu a budou prezentovány výsledky z technické praxe.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Znalost základů kmitání soustav kontinua
Znalost základů experimentální modální analýzy
Znalost základů akustiky
Znalost základů měření vibrací

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška se bude skládat z testu a ústní zkoušky. Test se skládá z 10 otázek, každá otázka je hodnocena 10 body. Podmínkou úspěšného vykonání zkoušky je min. zisk 50 bodů. Ústní část je doplňující a je zaměřena zejména na aplikaci metod a přístupů v technické praxi.


Účast na cvičení je povinná. Neúčast nemůže být nahrazena s jinou skupinou. V případě dlouhodobé neúčasti je nutná konzultace s vyučujícím a neúčast lze kompenzovat zadáním specielních prací.

Učební cíle

Seznámit studenty se základy technické diagnostiky, metodami,
přístupy k analýze. Rovněž v rámci cvičení budou studeni seznámeni s technickými aplikacemi a přímo na některých měřeních budou ukázány aplikace.


Studenti získají přehled o metodách technické diagnostiky a s
jejich aplikací v technické praxi.

Základní literatura

JANOUŠEK, Ivo aj. Technická diagnostika. 1. vyd. Praha: SNTL, 1988. 429 s.
Bently, D., E., Hatch, Ch., T., Grissom, B.: Fundamentals of Rotating Machinery Diagnostics. ISBN 0-9714081-0-6, Bently Presurized Bearing Press, 2002.
Handbook of Technical Diagnostics: Fundamentals and Application to Structures and Systems Horst Czichos, Springer; ISBN-13: 978-3642258497

Doporučená literatura

M P Norton, D G Karczub - Fundamentals of noise and vibration analysis for engineers (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-IMB-P magisterský navazující

    specializace BIO , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
    specializace IME , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do technické diagnostiky
2. Základní pojmy technické diagnostiky
3. Snímače používané v technické diagnostice
4. Snímače používané v technické diagnostice
5. Vibrodiagnostika
6. Vibrodiagnostika
7. Experimentální modální analýza
8. Experimentální modální analýza
9. Vibrační analýza
10. Praktické příklady z technické diagnostiky – vibrodiagnostika
11. Praktické příklady z technické diagnostiky – akustická diagnostika
12. Praktické příklady z technické diagnostiky – akustická holografie
13. Shrnutí

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do technické diagnostiky
2. Základní pojmy technické diagnostiky
3. Snímače používané v technické diagnostice
4. Snímače používané v technické diagnostice
5. Vibrodiagnostika
6. Vibrodiagnostika
7. Experimentální modální analýza
8. Experimentální modální analýza
9. Vibrační analýza
10. Praktické příklady z technické diagnostiky – vibrodiagnostika
11. Praktické příklady z technické diagnostiky – akustická diagnostika
12. Praktické příklady z technické diagnostiky – akustická holografie
13. Shrnutí