Detail předmětu

Vědecký projekt

FSI-RVPAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na získání praktických zkušeností s řešením úkolů výzkumu a vývoje pod vedením pověřeného pracovníka-školitele garantujícího ústavu. Konkrétní úkol je součástí některého z projektů, řešených daným školitelem na ústavu a tento pracovník zodpovídá za vedení a závěrečné hodnocení. Student si vybírá předmět "Vědecký projekt" po předchozí domluvě a souhlasu školitele.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Předpokládají se znalosti získané během dosavadního studia, které mají vztah ke konkrétně řešenému tématu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Závěrečné hodnocení je uděleno na základě obhajoby písemně předložené závěrečné zprávy o výsledcích řešeného problému.
Práce probíhá pod dohledem a podle instrukcí pověřeného pracovníka ústavu.

Učební cíle

Připravit studenta na samostatné řešení dílčích úkolů výzkumu a vývoje, které souvisí s některým z řešených projektů garantujícího pracoviště.
Studenti získají dovednosti v samostatném řešení dílčích vědeckých problémů, naučí se aplikovat dosud nabyté vědomosti ve vzájemných souvislostech a získají motivaci k případnému pokračování své kariéry v oblasti výzkumu a vývoje.

Základní literatura

Podle pokynů pověřeného školitele - Selected by the tutor (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-IMB-P magisterský navazující

    specializace BIO , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
    specializace IME , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

120 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah a průběh je individuální podle zadaného problému a pokynů pověřeného pracovníka ústavu.