Detail předmětu

Tepelný management vozidel

FSI-QTEAk. rok: 2023/2024

Předmět Tepelný management vozidel seznamuje studenty s teoretickými základy přenosu tepla, které jsou následně aplikovány na problematiku chlazení pohonných jednotek motorových vozidel a systémy zajišťující tepelný komfort v kabinách dopravních prostředků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Termomechanika, práce s PC.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Účast na cvičeních a laboratorních měřeních. Celkové hodnocení předmětu bude provedeno na základě samostatně vypracované písemné práce (testu).
Účast na cvičeních je povinná. Kontrolu docházky provádí učitel. Nepřítomnost na cvičeních a jejich nahrazení řeší učitel individuálně.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se současnými trendy v oblasti chlazení pohonných jednotek automobilů a se systémy pro vytápění, větrání, klimatizaci a tepelný management kabin a dalších technologií využívaných v dopravních prostředcích. Předmět umožní získat studentům znalosti z oblasti přenosu tepla a aplikovat je na problematiku chlazení spalovacích motorů, úpravu vnitřního klimatu v kabinách dopravních prostředků, chlazení akumulátorů a další infrastruktury související s EV pohonem vozidel.
Předmět umožní získat studentům znalosti z oblasti přenosu tepla a aplikovat je na problematiku chlazení spalovací motorů a úpravu vnitřního klimatu v kabinách dopravních prostředků.

Základní literatura

DALY, Steven. Automotive air-conditioning and climate control systems. 1st ed. Oxford: Butterworth Heinemann, 2006, 362 s. ISBN 0-7506-6955-1. (EN)
INCROPERA, F. P., DEWITT, D. P., BERGMAN T. L., LAVINE, A. S. Principles of heat and mass transfer. John Wiley & Sons Inc, 2017, 1000 s., ISBN: 9781119382911. (EN)

Doporučená literatura

VAN BASSHUYSEN, Richard a Fred SCHÄFER. Internal combustion engine handbook: basics, components, systems, and perspectives. Warrendale, Pa.: SAE International, c2004, xxxix, 811 p., ISBN 07-680-1139-6. (EN)
NILSSON, H. O. Comfort Climate Evaluation with Thermal Manikin Methods and Computer Simulation Models. University of Gävle, 2004, 202 s., ISBN 91-7283-693-8. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ADI-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Tepelný management vozu – úvod.
2. Přenos tepla – vedení tepla.
3. Přenos tepla – nestacionární vedení tepla.
4. Přenos tepla – žebrované povrchy.
5. Tepelné výměníky – postup návrhu tepelných výměníků.
6. Tepelné výměníky a jejich design.
7. Zdroje tepla a thermal management v motorovém prostoru.
8. Tepelný management EV vozidel a navazující infrastruktury.
9. Kabina, tepelný komfort a služby poskytované HVAC systémy.
10. Hodnocení tepelného komfortu v kabinách automobilů.
11. Výzvy při řešení HVAC - klasické vozy, EV vozy.
12. Chladicí cykly – princip činnosti chladicích zařízení.
13. Chladicí cykly – konstrukce automobilních klimatizací.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. - 2. Tepelná bilance motoru.
3. - 4. Stanovení součinitele přestupu tepla.
5. - 6. Experiment – využití IR kamery v tepelném managementu.
7. - 8. Experiment – vyhřátí kabiny, hodnocení tepelného komfortu.
9. - 10. Experiment – defrost čelního skla automobilu.
11. - 13. Experiment – účinnost chladicích zařízení.

eLearning