Detail předmětu

Technologie a stroje ve stavební výrobě

FSI-QSVAk. rok: 2023/2024

Technologie těžby a zpracování kamene, štěrku a písku. Druhy úpraven. Technologie výroby maltovin - sádry, vápna, cementu. Výrobní linky pro suchý a mokrý způsob výroby cementu. Technologie výroby: cihlářské, žáruvzdorné, kameninové sravební, zdravotní, užitkové keramiky. Technologie výroby malt, betonů, stavebních dílců.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvládnuty znalosti z technické mechaniky, fyziky, vyšší matematiky, částí strojů a jejich mechanismů, fyziky materiálů a základů elektrotechniky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška ověří znalosti a schpnosti studentů včetně jejich užití v praxi.
Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů se řeší individuálně s garantem předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je dát studentům přehled o technologiích ve stavebním průmyslu, o jejich vývoji a návaznostech na konstrukci a využití strojů.
Studenti se obeznámí s technickými, technologickými a chemickými principy ve stavebnictví, naučí se setavit technologická schemata, která jsou podkladem pro projektovou dokumentaci.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

MALÁŠEK, Jiří. TECHNOLOGIE A STROJE VE STAVEBNÍ VÝROBĚ [online]. VUT v Brně. Brno, 2005 [cit. 2017-10-09]. (CS)
MULAR, Andrew L., Derek J. BARRATT a Doug N. HALBE. Mineral Processing Plant Design, Practice and Control. 2011. ISBN ISBN-10: 0873352238. ISBN-13: 978-0873352239. nkp.cz katalogy a databáze souborný katalog ČR dostupnost jako eBook (EN)
MALHOTRA, Depeak. Recent Advances in Mineral Processing Plant Design. 2009. ISBN ISBN-10: 0873353161. ISBN-13: 978-0873353168. nkp.cz katalogy a databáze souborný katalog ČR dostupnost jako eBook (EN)
HELA, Rudolf. Technologie stavebních dílců. Brno: CERM, 2001, 205 s. : il. ISBN 80-214-1991-1. (CS)
HELA, Rudolf. Technologie betonu. Modul M01: BJ 04 Technologie betonu I. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2005, 110 s. : il. (CS)
PYTLÍK, Petr a Radomír SOKOLÁŘ. Stavební keramika: technologie, vlastnosti a využití. Brno: CERM, 2002, 287 s. : il. ISBN 80-7204-234-3. (CS)
STARK, Jochen a Bernard WICHT. Zement und Kalk: Der Baustoff als Werkstoff. Basel: Birkhäuser, 2000, xi, 376 s. : il. ISBN 3-7643-6216-2. (DE)

Doporučená literatura

MALÁŠEK, Jiří. TECHNOLOGIE A STROJE VE STAVEBNÍ VÝROBĚ [online]. VUT v Brně. Brno, 2005 [cit. 2017-10-09]. (CS)
MULAR, Andrew L., Derek J. BARRATT a Doug N. HALBE. Mineral Processing Plant Design, Practice and Control. 2002. 2002. ISBN ISBN-10: 0873352238. ISBN-13: 978-0873352239. (EN)
MALHOTRA, Depeak. Recent Advances in Mineral Processing Plant Design. 2009. ISBN ISBN-10: 0873353161. ISBN-13: 978-0873353168. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ADI-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Charakteristika a rozdělení stavebních hmot.
2. Základní fyzikální a mechanické vlastnosti stavebních hmot.
3. Anorganické stavební hmoty.
4. Technologie těžby a zpracování kamene a štěrkopísků.
5. Technologie výroby maltovin, sádra, vápno, cement.
6. Technologie výroby cementu.
7. Keramické výrobky - hrubá keramika.
8. Keramické výrobky - jemná keramika.
9. Azbestocementové výrobky a náhrady.
10.Malty, betony.
11.Stavební dílce - technologie výroby.
12.Izolační hmoty.
13.Recyklace stavebních materiálů, speciální technologie.

eLearning