Detail předmětu

Převodová ústrojí vozidel

FSI-QRUAk. rok: 2023/2024

Předmět seznamuje studenty se základními převodovými ústrojími motorových vozidel, jejich účelem, principem funkce, konstrukcí a současným stavem vývoje. Je sledováno hledisko teoretické, konstrukční a provozní. Při výuce jsou využívány prezentační materiály funkční vzorků poskytnutých průmyslovými partnery a experimentální technika v laboratořích.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Základní znalosti odpovídající předmětům teoretického základu bakalářského studia FSI VUT v Brně, primárně statika, kinematika, dynamika, pružnost a pevnost.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Udělení zápočtu je podmíněno:

- aktivní účastí ve cvičeních,

- složením zápočtového testu.

Zkouška ověřuje znalosti získané na přednáškách i ve cvičeních, je písemná a případně dodatečně i ústní.


Výuka ve cvičení a v laboratořích je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů se řeší individuálně s garantem předmětu, většinou vypracováním dodatečných úloh z dané problematiky.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení studentů s problematikou přenosu točivého momentu od vozidlového motoru na hnací kola vozidla. Snahou je získání ucelené představy o jednotlivých možnostech koncepčně-konstrukčních řešení dílčích celků pohonného řetězce.


Absolvováním student získá znalosti, jež jsou předpokladem pro samostatnou konstrukční činnost v oblasti převodových ústrojí vozidel, schopnost hodnotit a optimalizovat konstrukční návrhy z hlediska jejich praktické realizace.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

NAUNHEIMER, Harald. Automotive transmissions: fundamentals, selection, design, and application. 2nd ed. Přeložil Aaron KUCHLE. Berlin: Springer, c2011. ISBN 978-3-642-16213-8. (EN)
Fischer, Robert & Küçükay, Ferit & Jürgens, Gunter & Najork, Rolf & Pollak, Burkhard. (2015). The Automotive Transmission Book. 10.1007/978-3-319-05263-2. (EN)
ACHTENOVÁ, Gabriela. Planetary gear sets in automotive transmissions. 2. vydání. V Praze: České vysoké učení technické, 2017. ISBN 978-80-01-06359-0. (EN)

Doporučená literatura

ACHTENOVÁ, Gabriela. Převodná ústrojí motorových vozidel. V Praze: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-01-04855-9. (CS)
ACHTENOVÁ, Gabriela, Jan BANĚČEK a Josef KOLÁŘ. Převodná ústrojí vozidel: návrh odstupňování převodovek. V Praze: České vysoké učení technické, 2014. ISBN 978-80-01-05557-1. (CS)
ACHTENOVÁ, Gabriela a Vojtěch KLÍR. Převodná ústrojí motorových vozidel. 2. vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2018. ISBN 978-80-01-06470-2. (CS)
ACHTENOVÁ, Gabriela a Vlastislav TŮMA. Vozidla s pohonem všech kol. Praha: BEN - technická literatura, 2009. ISBN 978-80-7300-236-7. (CS)
TŮMA, Jiří. Vehicle gearbox noise and vibration: measurement, signal analysis, signal processing and noise reduction measures. Chichster: John Wiley, 2014, 243 s. ISBN 9781118359419. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-ADI-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Koncepce převodových ústrojí
 2. Rozjezdové spojky, automatické spojky, hydrodynamické spojky
 3. Manuální převodovky
 4. Synchronizace řazení, řadicí ústrojí
 5. Převodovky řazené pod zatížením
 6. Dvoutoké převodovky
 7. Planetové převodovky
 8. Automatické převodovky
 9. Převodovky pro hybridní pohony a elektropohony
 10. Spojovací a kloubové hřídele, spojky
 11. Diferenciály
 12. Pohon náprav, pohon všech kol
 13. Navrhování a diagnostika převodových ústrojíLaboratorní cvičení

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

3. Demontáž a montáž manuální převodovky

5. Demontáž a montáž převodovky řazené pod zatížením

7. Demontáž a montáž planetové převodovky

12. Možnosti testování převodových ústrojí

Cvičení

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Silové poměry v převodovém ústrojí

2. Výpočet parametrů rozjezdové spojky

4. Kinematický rozbor manuální převodovky

6. Kinematický rozbor převodovky řazené pod zatížením

8. Kinematický rozbor planetové převodovky

9. Výpočet parametrů hybridního pohonu 1

10. Výpočet parametrů hybridního pohonu 2

11. Výpočet parametrů kloubové hřídele a diferenciálu

13. Zápočtový test

eLearning